Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

  • Početna

Ideja za osnivanje Fakulteta nastala je daleke 1946. godine, a slijedeće godine uslijedile su i prve organizacijske pripreme te je formirana posebna komisija sastavljena od eminentnih veterinarskih stručnjaka. U komisiji su bili dr. Edhem Čamo, dr. Ekrem Maglajlić, dr. Vaso Butozan, dr. Muhamed Dusinović i dr. Alija Talić sa zadatkom da pokrenu inicijativu za osnivanje Veterinarskog fakulteta u Sarajevu.

Na temelju pripremljenog elaborata i prijedloga, Vlada Bosne i Hercegovine 4. augusta 1949. godine donijela je Uredbu o osnivanju Veterinarskog fakulteta u Sarajevu. Početkom 1950. godine imenovana je Komisija matičara u sastavu: prof. dr. Vaso Butozan, rektor Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Nikola Zdanevski, prof. dr. Vladimir Drecun, doc. dr.Ekrem Maglajlić, svi sa Poljoprivredno-šumarskog fakulteta, te prof. dr. Aleksandar Sobovljev s Medicinskog fakulteta u Sarajevu. Iste godine, 16. oktobra, obilježen je početak rada Fakulteta. Veliku pomoć za osiguranje nastavnog kadra dao je Veterinarski fakultet iz Zagreba.

Vizija Veterinarskog fakulteta Sarajevo

Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu ima međunarodno i evropski prepoznatljivu reputaciju i regionalni je lider u veterinarsko medicinskoj edukaciji, promovisanju zdravlja, proizvodnje i dobrobiti životinja, biomedicinskim istraživanjima i javnom zdravstvu. Kao visokoškolska ustanova koja nastavne aktivnosti bazira na stalnom razvoju svojih naučnih kapaciteta i opredjeljenjem ka internacionalizaciji, aktivni smo sudionici u unaprijeđenju zdravlja i dobrobiti ljudi i životinja, kao i razvoja BiH ekonomije.

Misija

Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu baštini tradiciju uspješnog rada i razvoja dugu 62 godine. Od osnivanja, naša misija usmjerena je na osiguranje visokog standarda izvrsnosti u domenu obrazovanja u veterinarskoj medicini i biomedicini, istraživanjima u oblasti biomedicinskih znanosti i ostvarenju prvorazrednih standarda u liječenju, dobrobiti i zdravstvenoj zaštiti životinja, animalnoj proizvodnji i sigurnosti hrane.

KOME SAVJETUJEMO STUDIJ VETERINARSKOG FAKULTETA

U skladu sa Zakonom o veterinarstvu i odgovarajućim direktivama EU doctor veterinarske medicine nakon okončanja studija mora biti osposobljen za obavljanje svih veterinarskih djelatnosti. To znači da u periodu studiranja mora ovladati teoretskim znanjem i praktičnim vještinama kako bi bio osposobljen za različite vrste poslova, od liječenja malih i velikih životinja pa do sanitarnog pregleda mesa i namirnica animalnog porijekla.

Za studij veterinarstva treba da se odluče ponajprije oni koji imaju osjećaja za životinje i koji prema njima gaje human odnos te koji su svjesni uloge veterinarske struke u zaštiti zdravlja životinja a posredno i  ljudi.

Prije odluke za studiranje, budući doktori veterinarske medicine moraju najprije poznavati sami sebe i biti sigurni u ispravnost svoje odluke. Ne smiju imati straha od krvi, moraju savladati otpor prema tjelesnim izlučevinama, hirurškim intervencijama, pregledu ozljeda i uginulih životinja, obdukciji leševa te pregledu dijelova tijela u mesno-prerađivačkoj industriji. Također, zainteresirani za studij veterinarske medicine moraju prevladati eventualni strah od životinja, moraju biti svjesni da bolesne ili ozlijeđene životinje koje pregledaju ili liječe mogu biti opasne. Pored svega, moraju biti svjesni da bavljenje ovim poslom nosi velike stručne, materijalne, etične i moralne odgovornosti.

Budući doktor veterinarke medicine mora biti precizan, imati odgovornost i smisao za tačnost, rad i disciplinu te sposobnost za samostalni rad u hitnim situacijama. Mora biti komunikativan, samostalan te psihološki jak ali i prilagodljiv kako u radu sa pacijentima tako i u interakciji sa ljudima, korisnicima usluga.

Studentski vodič

 

 

Univerzitet u Sarajevu, Veterinarski fakultet
71000 Sarajevo, Zmaja od Bosne 90,
tel.: +387(0)33 729–100; fax.: +387(0)33 617–850
Web: www.vfs.unsa.ba

E-mail: info@vfs.unsa.ba

 

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post