Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet u Banja Luci

  • Početna

Osnivanje Arhitektonsko-građevinskog fakulteta bio je dugotrajan proces. Inicijativa za osnivanje ovog Fakulteta datira od 1980. godine. Tek u martu mjesecu 1994. godine Ministarstvo za urbanizam, stambeno-komunalne djelatnosti i građevinarstvo Republike Srpske angažovalo je radnu grupu da izradi elaborat o opravdanosti osnivanja i obezbjeđivanja uslova za rad Arhitektonsko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Univerzitet je elaborat prihvatio i proslijedio Vladi Republike Srpske. Vlada RS je prihvatila navedeni izvještaj, te Ministar za obrazovanje, nauku i kulturu formira Komisiju za ocjenu ispunjenosti uslova za početak rada Arhitektonsko-građevinskog fakulteta u Banjoj Luci. Reformisani nastavni plan i program Arhitektonskog odsjeka dobio je saglasnost Univerziteta u Banjoj Luci odlukom broj 05-214/04. od 16. 07. 2004. godine. Reformisan nastavni plan i program na Građevinskom odsjeku dobio je saglasnost Univerziteta u Banjoj Luci odlukom broj 05-494/06. od 29. 09. 2006. godine, te je upisana prva generacija studenata ovog odsjeka u skladu sa bolonjskim procesom.

Paralelno sa odvijanjem nastave na osnovnim studijama, Fakultet je pristupio i organizovanju poslediplomskih studija na oba odsjeka.

Studijski programi:

  • Arhitektura
  • Građevinarstvo
  • Geodezija

Uslovi upisa

Bulevar vojvode Petra Bojovića bb, 78 000 Banja Luka

Tel: +387 51 324 110

e-mail

Website

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post