Elektrotehnički fakultet u Banja Luci

  • Početna

Elektrotehnički fakultet u Banjaluci se razvio iz Elektrotehničkog odsjeka Tehničkog fakulteta u Banjaluci, osnovanog 1962. godine. Krajem sedamdesetih godina, i početkom osamdesetih, narasle su potrebe za inženjerima elektrotehnike i za odvajanjem Elektrotehničkog odsjeka u poseban fakultet. Zbor radnika Elekrotehničkog odsjeka Tehničkog fakulteta donio je dana 12.02.1975. godine Odluku o izdvajanju Odsjeka iz sastava Tehničkog fakulteta. Skupština tadašnje SR Bosne i Hercegovine dala je saglasnost na Odluku o izdvajanju, dana 28.03.1975. godine.

Kao datum osnivanja Elektrotehničkog fakulteta u Banjaluci uzima se 24.11.1962. godine, dan kada je Narodni odbor sreza Banjaluka donio Odluku o osnivanju Tehničkog fakulteta sa Odsjekom za elektrotehniku. Sljedeće godine je počeo sa radom i Tehnološki Odsjek. Te školske 1962/63. godine upisano je 113 studenata od kojih je 48 diplomiralo. Kasnije se povećao broj upisanih studenata, tako da se godišnje, u prosjeku , upisivalo oko 200 studenata.

U toku rada Elektrotehničkog fakulteta, nastavni planovi i programi su se mijenjali i prilagođavali nastalim potrebama privrede i dostignućima u nauci. Razvoj nastavnog procesa odvijao se na dva odsjeka: Odsjek za elektroniku i komunikacije i Odsjek za računarsku tehniku i automatiku. Od školske 1994/95. godine počeo je sa radom i Odsjek za elektroenergetiku. Studije na Elektrotehničkom fakultetu su organizovane po modelu evropskog prenosa bodova (ECTS) i odvijaju se na 3 ciklusa.

Studijski programi I i II ciklusa su:

  • Računarstvo i informatika
  • Elektronika i telekomunikacije
  • Elektroenergetski i industrijski sistemi

Studijski program III ciklusa je:

  • Informaciono – komunikacione tehnologije

U periodu od osnivanja do danas broj upisanih studenata je varirao od 120 do 550. U protekloj godini diplomirala su 64 studenta, dok je ukupno do sada diplomiralo preko 2000 studenata.

Nastavni proces izvodi preko 40 nastavnika i saradnika koji su u stalnom radnom odnosu na univerzitetu u Banjoj Luci i veći broj nastavnika sa Elektrotehničkog fakulteta u Istočnom Sarajevu, Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Elektronskog fakulteta u Nišu, Fakulteta za računarstvo i informatiku u Ljubljani, Univerziteta u Paderbornu i Malardalen univerziteta, kao i drugih fakulteta i univerziteta.

Za buduće studente:

Stipendije

Pravilnici

Odluke

Adresa: Patre 5, Banja Luka

Tel: 051/221-820

Email: info@etf.unibl.org

Dekan: dekan@etf.unibl.org

Website: https://etf.unibl.org/index.php/

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post