Akademija umjetnosti u Banja Luci

Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci osnovana je 1998. godine rješenjem Narodne skupštine Republike Srpske broj 1-605/99 od 15.7.1999. Potreba za ovakvom jednom visokoškolskom ustanovom je bila višedecenijska i suštinska. Velika koncentracija zainteresovanih mladih ljudi za umjetničke kategorije, kao i ogroman nedostatak školovanih glumaca, slikara i muzičara, su bili dovoljan povod jednom broju profesora-umjetnika, prije svega profesoru Miloradu Kenjaloviću, profesoru doktoru Miljku Šindiću i profesoru Ljubomiru Gajiću, da realizuju postavljeni cilj: osnovati Akademiju umjetnosti. Koristeći iskustva i modele novosadske Akademije umetnosti i Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, nastala je naša Akademija, koju su činili prvobitno odsjeci, a danas tri studijska programa – Dramske umjetnosti, Muzička umjetnost i Likovne umjetnosti.

Prostorni, kadrovski i finansijski problemi koji su obilježili prve godine rada i postojanja, nisu bili prepreka da se vrlo brzo dođe do izuzetnih rezultata, kako u domaćim tako i u evropskim okvirima. Uz ogroman napor i izuzetne sposobnosti rukovodećih ljudi Akademije, došlo se do adekvatnog prostora za izvođenje nastave, vrhunskih kadrova iz ključnih umjetničkih oblasti i redovnog finansiranja, sa posebnim akcentom na ulaganje u mlade kadrove koji svoju budućnost vide na našoj Akademiji.

U proteklim godinama postojanja ostvareni su rezultati kojima bi se ponosila i institucija sa daleko dužim stažom nego što je naša. Od osnivanja Akademije do 2013. godine diplomiralo je 555 studenata na prvom ciklusu studija, a odbranjeno je: 6 master radova, 61 magistarski rad, 4 specijalistička i 6 doktorskih disertacija. Prije svega smo ponosni na rezultate koje su postigli naši studenti. Njihovo učešće u umjetničkom, kulturnom i javnom životu Banjaluke i Republike Srpske je suštinsko i iz osnova je promjenilo opštu kulturološku klimu. Nosioci repertoara pozorišnih kuća su naši studenti ili pak oni koji su već diplomirali, zidove galerija i muzeja krase slike akademskih likovnih stvaralaca, a muzički život je u potpunosti kreiran od strane izuzetnih muzičara. Svako učešće studenata na nekom od Festivala u okruženju i Evropi ovjenčan je nagradama. Spisak je impozantan i zauzeo bi puno prostora u ovom predstavljanju naše umjetničke kuće.

S ponosom, takođe, ističemo aktivno učešće u revitalizaciji umjetničkog i kulturnog života u Bosni i Hercegovini, gdje predstavljamo bitnu sponu u povezivanju prekinutih niti nakon dešavanja na ovim prostorima. Svakako da je na prvom mjestu saradnja sa srodnim visokoškolskim ustanovama iz Federacije BiH, smotrama i festivalima koji ponovo okupljaju umjetnike iz Bosne i Hercegovine, ali i sopstvene produkcije i organizacije manifestacija koje nadrastaju lokalne okvire.

Danas radimo u objektima koji zadovoljavaju umjetničke potrebe na ukupnoj površini od gotovo 4.000 kvadratnih metara. Opremljeni smo tehnikom koja u potpunosti prati savremene tokove i sposobni smo da komuniciramo sa čitavim svijetom. Nastavni kadar je gotovo idealnog spoja jer ga čine iskusni i provjereni profesori, ali i oni mlađi koji već sada ravnopravno stasavaju uz njih. Otud i izvanredna komunikacija sa studentima.

Studijski programi:

Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1a, 78000 Banja Luka, Republika Srpska

info@aubl.org

studentska.sluzba@au.unibl.org

https://au.unibl.org/index.php/

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post