Mašinski fakultet u Banja Luci

  • Početna

Mašinski fakultet se razvio iz odjeljenja Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koje je počelo sa radom školske 1971/72. godine. Nastava se izvodila na dva smjera: proizvodnom i konstrukcionom. Početkom 1975. godine, donesena je odluka o izdvajanju ovog odjeljenja iz sastava Mašinskog fakulteta iz Sarajeva i formiranju Mašinskog fakulteta u sastavu Univerziteta u Banjoj Luci.

Od 1979. godine, na fakultetu djeluju dva odsjeka: proizvodni i pogonskoenergetski. Školske 1990/91. godine uvedeni su odsjeci: Odsjek za proizvodno mašinstvo i Odsjek za termotehniku i motorizaciju, a školske 2000/01. počinje sa radom i Odsjek za zaštitu na radu.

Školske 2006/07. godine, izvršena je nova organizacija studija. Svi studijski programi su organizovani prema trostepenom modelu (3+2+3) studija. Nastava se izvodi na svim studijskim programima na prvom i na drugom ciklusu studija.

Opšte informacije:

Opšte karakteristike studija 3+2

Opšte karakteristike studija 4+1

Pravila studiranja na I i II ciklusu studija

Pravilnik o završnom radu -II ciklus studija

Upis 2020/21

Vojvode Stepe Stepanovića 71, 78000 Banja Luka

Studentska služba:+ 387 (0)51 433 030

Website: http://mf.unibl.org/

E-mail: info@mf.unibl.org

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post