Kako odabrati fakultet

Ekonomski fakultet – Univerzitet u Beogradu

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu je obrazovna i naučna ustanova sa tradicijom dugom 80 godina. Osnovan je kao Ekonomsko-komercijalna visoka škola još daleke 1937. godine, kao vodeći visokoškolski obrazovni centar u oblasti ekonomije u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji. Danas je Ekonomski fakultet najveća i najeminentnija naučno-obrazovna ustanova u regionu u polju ekonomskih nauka, poslovnog upravljanja i […]
Opširnije

Elektrotehnički fakultet – Univerzitet u Beogradu

Razvoj Elektrotehničkog fakulteta u bliskoj je vezi sa istorijom univerzitetskog obrazovanja u Srbiji. Prvo visokoškolsko predavanje iz oblasti elektrotehnike održano je davne 1894. Profesor Stevan Marković bio je prvi predavač i osnivač Elektrotehničke katedre Inženjerskog odeljenja Velike škole u Beogradu. Samo četiri godine kasnije, profesor Marković je osnovao i elektroinženjersku laboratoriju. Od tada, elektrotehničke teme […]
Opširnije

Fakultet organizacionih nauka – Univerzitet u Beogradu

Fakultet organizacionih nauka (FON) je osnovan 1969. godine, na zahtjev velikog broja preduzeća, sa ciljem da se privreda ojača dragocjenim savremenim saznanjima iz oblasti organizacije, menadžmenta i informacionih sistema. Savjet Univerziteta u Beogradu je, na svojoj sjednici od 28.11.1970. godine, donijeo odluku da se Fakultet organizacionih nauka uključi u sastav Univerziteta u Beogradu. Fakultet organizacionih […]
Opširnije

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja – Univerzitet u Beogradu

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu je naučno-obrazovna institucija, koja u kontinuitetu, od 1946. godine, obrazuje visokoškolske kadrove za fizičko vaspitanje u školama, sport i rekreaciju. Korjeni Fakulteta sežu od 1938. godine kada je formirana prva jednogodišnja škola za obrazovanje kadrova iz naše struke, odnosno do 1939. godine kada je počela sa radom […]
Opširnije

Fakultet za fizičku hemiju – Univerzitet u Beogradu

Fizička hemija na Univerzitetu u Beogradu se predaje od 1903. godine. Djelatnosti Fakulteta za fizičku hemiju danas su visoko obrazovanje i naučnoistraživački rad od posebnog značaja za Republiku Srbiju, a koji su usklađeni sa međunarodnim, posebno evropskim obrazovnim i naučnim prostorom. Osnovna djelatnost Fakulteta se obavlja u skladu sa zakonima o visokom obrazovanju i o […]
Opširnije

Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu

O Fakultetu Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu je institucija nacionalnog značaja i predstavlja osnov razvoja mašinske nauke i industrije u Srbiji. Najstarija je i najveća visokoškolska i naučna ustanova u našoj zemlji u oblasti mašinstva. Na fakultetu trenutno studira ukupno oko 3000 studenata, a diplomira oko 400 godišnje. Fakultet ima blizu 400 zaposlenih, od toga […]
Opširnije

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

O fakultetu: Medicinski fakultet radi u sklopu Univerziteta u Beogradu i jedna je od najstarijih obrazovnih ustanova. Cilj fakulteta je stvaranje stručnog i obrazovnog kadra koji će u svakom trenutku biti spreman da odgovori kompleksnim problemima u oblasti zdravstva. Nastava se odvija kroz integrisane akademske, specijalističke akademske, specijalističke strukovne, master akademske i doktorske studije. Fakultet […]
Opširnije

Pravoslavno bogoslovski fakultet u Beogradu

Pravoslavni bogoslovski fakultet – Prva generacija studenata bogoslovskih nauka, predavanja su počeli da slušaju 15. decembra 1920. godine, dok su prvi ispiti polagani juna 1924. godine. Sedište fakulteta, na početku je bilo u zgradi Krsmanovića, na adresi Bogojavljenska ulica 2, preko puta Saborne crkve. Početak predavanja potpomogli su i ruski doktori teologije. Osnovni zadaci fakulteta […]
Opširnije

Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Nastava matematike u Srbiji počela je odmah po osnivanju Liceja, 1838. godine. Dalji razvoj ove naučne discipline istovetan je sa razvojnim putem osnovnih prirodnih nauka u Srbiji. Godine 1853. osnovano je Prirodno-tehničko odeljenje Liceja, kao jedno od tri njegova odeljenja. U desetogodišnjem razdoblju (1863-1873. godine) prirodne nauke i matematika izučavaju se u okviru Tehničkog fakulteta […]
Opširnije

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu vodeća je nastavna, naučna i stručna ustanova u oblasti stomatologije u zemlji. Zadatak Fakulteta je: – Da osposobi studente, buduće doktore stomatologije, da pacijentima pružaju usluge najvišeg kvaliteta i da kod njih razvije želju za neprekidnim usavrša­va­njem; – Da najtalentovanijim doktorima stomatologije omogući dalje usavršavanje i uputi ih u tajne […]
Opširnije