Универзитет у Зеници

Историја високог школства у Зеници почиње 1959. године када је основана Висока техничка школа металуршке струке. У току 1959. и 1960. године интензивно се радило на оснивању факултета, а одлуком Народног одбора Среза Зеница и потврдом ове одлуке од стране Извршног виијећа НРБиХ 1961. године Висока техничка школа прераста у Металуршки факултет у Зеници у склопу Универзитета у Сарајеву.

Сљедећи корак у развоју научне мисли и развоју високог школства у Зеници је представљало оснивање Металуршког института “Хасан Бркић” (сада “Кемал Капетановић”) 1. октобра 1961. године.

На оснивање другог зеничког факултета се чекало до 1977.  године. 31. марта те године је, одлуком Радничког савјета Заједнице основних организација Жељезаре Зеница и Скупштине Општине Зеница о издвајању специјалистичких машинских одсјека при Металуршком факултету у Зеници у самосталан факултет, основан Машински факултет у Зеници. Два споменута факултета су читав низ година били окосница високог образовања у Зеници, и на њима се образовао велики број стручних кадрова који су били ослонац индустрије у зеничком подручју, па и шире. Сходно потребама развоја науке и њене примјене у пракси на Машинском факултету је 1981. године конституисан Завод за машинство који 1989. године прераста у Институт за машинство Машинског факултета у Зеници.

Одлуком Предсједништва Р БиХ, а сходно веома израженој потреби за наставницима разредне наставе, учитељима, на најширем подручју БиХ, дана 10.03.1994. године у Зеници је основана и Педагошка академија у оквиру Универзитета у Сарајеву. Паралелно са оснивањем Педагошке оснивана је и Исламска педагошка академија у Зеници, а коначну одлуку о њеном оснивању донио је највиши орган Исламске заједнице у БиХ 30.09.1993. године.

Поред наведених одјељења и академија у Зеници почињу са радом и одјељења Економског и Правног факултета из Сарајева, а како је потреба за образованим стручним кадровима из ових области бивала све већа, ова одјељења раде и данас.

Уз наведене установе у заједницу високог образовања у Зеници улази и Јавна библиотека са читаоницом и својим одјељењима, чија је литература из стручне збирке доступна свим студентима зеничких факултета.

Факултети:

 

ВОДИЧ ЗА БРУЦОШЕ

УНИВЕРЗИТЕТ У ЗЕНИЦИ
Факултетска бр.3
72000 ЗЕНИЦА
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

тел. +387 32 444 420, 444 421
фаx. +387 32 444 431

e-mail

Веб сајт

 

 

 

Predhodni članak Predhodni članak
Noviji članak Noviji članak