Универзитет у Зеници

Мисија Универзитета у Зеници заснива се на три основне компоненте високог образовања:

 • наставно-научни (наставни) рад
 • научноистраживачки рад
 • сервис друштвене заједнице

Да би се олакшао преглед и управљање процесима на Универзитету, они се могу рашчланити на слиједећи начин:

 • образовање, кроз наставни и научно-истраживачки процес, висококвалитетних, младих професионалаца (студената), али и одраслих, у свим областима наставе која постоје на Универзитету, тако да могу бити продуктивни у својим постојећим и будућим активностима,
 • континуирано праћење и унапређење научно-истраживачког рада на Универзитету; обука (образовање) и укључивање што већег броја младих људи (асистенти и други млади) у овај процес; повезивање Универзитета са окружењем, економским и културним догађајима.

Мисија УНЗЕ укључује промоцију економског, друштвеног и културног развоја унутар и изван граница региона и државе, пружање научне и техничке подршке. При томе, УНЗЕ мора да се уклопи у националне и међународне критеријуме за квалитет образовних и научних активности и резултата. Другим ријечима, сви резултати наставно-научног, научно-истраживачког и стручног рада на УНЗЕ морају садржавати карактер универзалних вриједности, које се не мјере регионалним квалитативним оцјенама.

Визија развоја Универзитета у Зеници

Визија је да Универзитет у Зеници постане модерна и цијењена високошколска установа, укључена у заједнички академски простор Европе и свијета.

До 2020. године, када славимо свој 20. рођендан, Универзитет у Зеници би требао бити средње велика високошколска установа, која има од 12 до 14 организационих јединица (факултети, институти итд.) И око 40 студијских програма, и планирани број студената је од 10 000 до 12 000. Објекти ће бити распоређени у два кампуса (природне и техничке науке, с једне стране, и друштвене и хуманистичке науке, с друге), чија ће укупна површина бити око 60.000 м2. Универзитет би требало да има 550-600 запослених. Такођер, надамо се да ће до тада Универзитет у Зеници већ имати репутацију у академском простору, не само у Босни и Херцеговини, него и много шире.

Универзитет у Зеници је формиран 18. октобра 2000. године Одлуком Скупштине Зеничко-добојског кантона.

Студијски програми:

 • Металуршко-технолошки факултет
 • Машински факултет
 • Филозофски факултет
 • Економски факултет
 • Правни факултет
 • Медицински факултет
 • Политехнички факултет
 • Исламски педагошки факултет

УНИВЕРЗИТЕТ У ЗЕНИЦИ
Факултетска бр.3
72000 ЗЕНИЦА
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

тел. +387 32 444 420, 444 421
фаx. +387 32 444 431

Е-маил: rektorat@unze.ba

За будуће студенте:

Конкурс за упис студената у прву годину И (првог) циклуса студија на Универзитету у Зеници у академској 2020/2021. година (први рок за упис)

ЕЦТС и водич кроз Болоњски процес

Водич за бруцоше

Predhodni članak Predhodni članak
Noviji članak Noviji članak