Универзитет у Травнику

  • Почетна

Ради усклађивања са Законом о високом образовању 2007. године Медицински факултет, као правни субјект, брише се из судског регистра и наставља да функционише као организациона јединица Универзитета у Источном Сарајеву. Стоматолошки факултет Универзитета, који такође исте године престаје са радом као правни субјект и наставља са радом као организациона јединица Универзитета, прелази у студијски програм на Медицинском факултету на основу Закључака Колегијума ректората од 11.09.2008. године, Одлуком Управног одбора Универзитета од 26.09.2008. године и Протокола о преузимању лица и имовине од 26.11.2008.

Пуни назив високошколске установе је Свеучилиште у Травнику. Енглески пријевод назива Свеучилишта је Университy оф Травник. Скраћени назив Свеучилишта је УНТ.

Факултети који су у његовом саставу основани су према сљедећој кронологији:

  • Факултет менаџмента и пословне економије првобитно је основан као Факултет за менаџмент и туризам, 22. липња 2006. године. године. Статусна промјена имена извршена је 11.05.2010. од када се факултет зове Факултет менаџмента и пословне економије.
  • Педагошки факултет је првобитно основан као Кинезиолошки факултет 5. просинца 2006. године. године. Статусна промјена имена извршена је 17.03.2009. од када се факултет зове Педагошки факултет.
  • Правни факултет основан је 08.11.2006. године. Статусна промјена имена и сједишта извршена је 02.10.2014. године, од када факултет носи назив Правни факултет Свеучилишта у Травнику.
  • Факултет техничких студија првобитно је основан као Графички факултет у Кисељаку 29. просинца 2006. године. године. Статусна промјена имена извршена је 06.04.2011. године, од када се зове Факултет техничких студија.
  • Фармацеутско-здравствени факултет првобитно је основан као Висока здравствена школа 30. српња 2008. године. године. Статусна промјена назива Високе здравствене школе у Здравствени факултет извршена је 12.05.2010. године, а затим 16.11.2010. промјена назива у Фармацеутско-здравствени факултет.

 

Универзитет у Травнику

Алеја Конзула бр. 5, Травник

+38730541062

e-mail

веб сајт

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post