Универзитет у Травнику

Универзитет у Травнику је први приватни универзитет у Босни и Херцеговини основан 2007. године на темељу законских прописа и уз подршку ресорног Министарства образовања, науке, културе и спорта СБК/КСБ. Своју дјелатност високошколске установе обавља у складу са Рјешењем Министарства образовања, науке, културе и спорта СБК/КСБ, број: 03-38-63/07 од 04.07.2007. године а у Регистар високошколских установа СБК/КСБ уписан је под бројем 10, на страници 00010, од академске 2007/08. године.

Пуни назив високошколске установе је Универзитет у Травнику. Енглески превод назива Универзитета је Университy оф Травник. Скраћени назив Универзитета је УНТ.

Факултети који се налазе у његовом саставу оснивани су сљедећом хронологијом:

Факултет за менаџмент и пословну економију основан је првобитно као Факултет за менаџмент и туризам, 22.06.2006. године. Статусна промјена назива извршена је 11.05.2010. године од када факултет носи назив Факултет за менаџмент и пословну економију.

Едукацијски факултет основан је првобитно као Кинезиолошки факултет 05.12.2006. године. Статусна промјена назива извршена је 17.03.2009. године од када факултет носи назив Едукацијски факултет.

Правни факултет основан је 08.11.2006. године. Статусна промјена назива и сједишта извршена је 02.10.2014. године, од када факултет носи назив Правни факултет Универзитета у Травнику.

Факултет за техничке студије основан је првобитно као Графички факултет у Кисељаку 29.12.2006. године. Статусна промјена назива извршена је 06.04.2011. године, од када носи назив Факултет за техничке студије.

Фармацеутско–здравствени факултет основан је првобитно као Висока здравствена школа 30.07.2008. године. Статусна промјена назива Високе здравствене школе у Здравствени факултет извршена је 12.05.2010. године, а затим 16.11.2010. промјена назива у Фармацеутско- здравствени факултет.

Према члану 60. Оквирног закона о високом образовању у Босни и Херцеговини, УНТ је окончао поступак интеграције и од 23.09.2010. године регистрован у Опћинском суду у Травнику, под бројем 051-0-Рег-10-000389. Статусном промјеном припајања сви факултети у саставу УНТ-а изгубили су статус правног лица и припојени су УНТ-у као правном лицу на које су пренијета сва права и обавезе. Интеграцијом УНТ-а дошло се до значајних квалитативних промјена које су довеле до успостављања јединственог система рада на свим организационим јединицама и у свим сегментима рада.

Универзитет у Травнику

Алеја Конзула бр. 5, Травник

info@unt.ba

+38730541062

https://www.unt.ba/v2/

 

Predhodni članak Predhodni članak
Noviji članak Noviji članak