Студирање у Зеници

Универзитет у Зеници

Историја високог школства у Зеници почиње 1959. године када је основана Висока техничка школа металуршке струке. У току 1959. и 1960. године интензивно се радило на оснивању факултета, а одлуком Народног одбора Среза Зеница и потврдом ове одлуке од стране Извршног виијећа НРБиХ 1961. године Висока техничка школа прераста у Металуршки факултет у Зеници у […]
Прочитај више