Студирање у Зеници

САЈАМ ОБРАЗОВАЊА И ЗАПОШЉАВАЊА 2024. ГОДИНЕ

  ПОСЈЕТИТЕ НАС НА 6. САЈМУ ОБРАЗОВАЊА И ЗАПОШЉАВАЊА !   ДАТУМ ОДРЖАВАЊА : 28. МАРТ 2024. ГОДИНЕ ВРИЈЕМЕ: 11:00 –  17:00 МЈЕСТО: ГРАДСКИ ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР БРЧКО ДИСТРИКТ БИХ
View more

Универзитет у Зеници

Историја високог школства у Зеници почиње 1959. године када је основана Висока техничка школа металуршке струке. У току 1959. и 1960. године интензивно се радило на оснивању факултета, а одлуком Народног одбора Среза Зеница и потврдом ове одлуке од стране Извршног виијећа НРБиХ 1961. године Висока техничка школа прераста у Металуршки факултет у Зеници у […]
View more