Univerzitet u Zenici

  • Početna

Historija visokog školstva u Zenici počinje 1959. godine kada je osnovana Visoka tehnička škola metalurške struke. U toku 1959. i 1960. godine intenzivno se radilo na osnivanju fakulteta, a odlukom Narodnog odbora Sreza Zenica i potvrdom ove odluke od strane Izvršnog viijeća NRBiH 1961. godine Visoka tehnička škola prerasta u Metalurški fakultet u Zenici u sklopu Univerziteta u Sarajevu.

Sljedeći korak u razvoju naučne misli i razvoju visokog školstva u Zenici je predstavljalo osnivanje Metalurškog instituta “Hasan Brkić” (sada “Kemal Kapetanović”) 1. oktobra 1961. godine.

Na osnivanje drugog zeničkog fakulteta se čekalo do 1977.  godine. 31. marta te godine je, odlukom Radničkog savjeta Zajednice osnovnih organizacija Željezare Zenica i Skupštine Opštine Zenica o izdvajanju specijalističkih mašinskih odsjeka pri Metalurškom fakultetu u Zenici u samostalan fakultet, osnovan Mašinski fakultet u Zenici. Dva spomenuta fakulteta su čitav niz godina bili okosnica visokog obrazovanja u Zenici, i na njima se obrazovao veliki broj stručnih kadrova koji su bili oslonac industrije u zeničkom području, pa i šire. Shodno potrebama razvoja nauke i njene primjene u praksi na Mašinskom fakultetu je 1981. godine konstituisan Zavod za mašinstvo koji 1989. godine prerasta u Institut za mašinstvo Mašinskog fakulteta u Zenici.

Odlukom Predsjedništva R BiH, a shodno veoma izraženoj potrebi za nastavnicima razredne nastave, učiteljima, na najširem području BiH, dana 10.03.1994. godine u Zenici je osnovana i Pedagoška akademija u okviru Univerziteta u Sarajevu. Paralelno sa osnivanjem Pedagoške osnivana je i Islamska pedagoška akademija u Zenici, a konačnu odluku o njenom osnivanju donio je najviši organ Islamske zajednice u BiH 30.09.1993. godine.

Pored navedenih odjeljenja i akademija u Zenici počinju sa radom i odjeljenja Ekonomskog i Pravnog fakulteta iz Sarajeva, a kako je potreba za obrazovanim stručnim kadrovima iz ovih oblasti bivala sve veća, ova odjeljenja rade i danas.

Uz navedene ustanove u zajednicu visokog obrazovanja u Zenici ulazi i Javna biblioteka sa čitaonicom i svojim odjeljenjima, čija je literatura iz stručne zbirke dostupna svim studentima zeničkih fakulteta.

Fakulteti:

 

VODIČ ZA BRUCOŠE

 

UNIVERZITET U ZENICI
Fakultetska br.3
72000 ZENICA
BOSNA I HERCEGOVINA

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
e-mail

Web site

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post