Sveučilište u Zenici

Misija Univerziteta u Zenici temelji se na tri osnovne komponente visokog obrazovanja:

 • nastavno-znanstveni (obrazovni) rad
 • znanstveno istraživanje
 • rad za opće dobro

Da bi se olakšao pregled i upravljanje procesima na Sveučilištu, oni se mogu raščlaniti na sljedeći način:

 • obrazovanje kvalitetnih, mladih profesionalaca (studenata), ali i odraslih, kroz podučavanje i kroz istraživački proces, za sva područja nastave koja postoje na Sveučilištu, tako da mogu biti produktivni u svojim postojećim i budućim aktivnostima,
 • kontinuirano praćenje i unapređivanje znanstveno-istraživačkog rada na Sveučilištu; osposobljavanje (obrazovanje) i uključivanje što većeg broja mladih ljudi (pomoćnici i drugi mladi) u taj proces; povezivanje Sveučilišta s okolišem, gospodarskim i kulturnim događajima.

Misija UNZE uključuje promicanje gospodarskog, socijalnog i kulturnog razvoja unutar i izvan granica regije i države, pružanje znanstvene i tehničke podrške. Pri tome se UNZE mora uklopiti u nacionalne i međunarodne kriterije za kvalitetu obrazovnih i znanstvenih aktivnosti i rezultata. Drugim riječima, svi rezultati nastavno-znanstvenog, znanstveno-istraživačkog i stručnog rada na UNZE moraju sadržavati karakter univerzalnih vrijednosti koje se ne mjere regionalnim kvalitativnim procjenama.

Vizija razvoja Univerziteta u Zenici

Vizija je da Sveučilište u Zenici postane moderna i cijenjena visokoškolska ustanova, uključena u zajednički akademski prostor Europe i svijeta.

Do 2020. godine, kada obilježavamo svoj 20. rođendan, Sveučilište u Zenici bi trebalo biti srednje velika visokoškolska ustanova, koja ima 12 do 14 ustrojbenih jedinica (fakulteti, instituti itd.) I oko 40 studijskih programa, a planirani broj studenata je od 10 000 do 12 000. Objekti će biti raspoređeni u dva kampusa (prirodne i tehničke znanosti s jedne strane, te društvene i humanističke znanosti s druge), čija će ukupna površina biti oko 60 000 m2. Sveučilište bi trebalo imati 550-600 zaposlenika. Također, nadamo se da će do tada Sveučilište u Zenici već imati reputaciju u akademskom prostoru, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i mnogo šire.

Sveučilište u Zenici osnovano je 18. listopada 2000. godine Odlukom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Studijski programi:

 • Metalurško-tehnološki fakultet
 • Mašinski fakultet
 • Filozofski fakultet
 • Ekonomski fakultet
 • Pravni fakultet
 • Medicinski fakultet
 • Politehnički fakultet
 • Islamski pedagoški fakultet

SVEUČILIŠTE U ZENICI
Fakultetska br.3
72000 ZENICA
BOSNA I HERCEGOVINA

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Za buduće studente:

Konkurs za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini (prvi upisni rok)

ECTS i vodič kroz Bolonjski proces

Vodič za brucoše

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post