Sveučilište Hercegovina

  • Početna

Sveučilište Hercegovina prvo je privatno licencirano i akreditirano Sveučilište u Hercegovini. Osnovano je 2010. godine.

Nakon provedenih postupaka vanjskog vrednovanja, Sveučilište Hercegovina dobilo je Rješenje o akreditaciji i upisano je u Registar akreditiranih visokoškolskih ustanova pri Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete u BiH. Diplome stečene na Sveučilištu Hercegovina prepoznate su i priznate u Bosni i Hercegovini i diljem svijeta.

Sveučilište ima 2 fakulteta:

  1. Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića
  2. Fakultet međunarodnih odnosa i diplomacije

Na Fakultetu međunarodnih odnosa i diplomacije organizirani su studijski programi iz međunarodnih odnosa i diplomacije i prava u međunarodnim odnosima.

Na Fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića organizirani su studijski programi iz pedagogije, psihologije, predškolskog odgoja, razredne nastave, socijalne pedagogije, defektologije, informatike, komunikologije, sociologije, politologije, menadžmenta, javne uprave, turizma, ekologije i zaštite okoliša.

Sveučilište Hercegovina osim akademsko-nastavnog, razvija i znanstveno-istraživačku djelatnost, kao i brojne programe stručnog usavršavanja i djelovanja u široj društvenoj zajednici.

 

Za studente:

Nakon škole na studij

Vodič za studente

Školarina i troškovi

 

 

SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA
Adresa: Blajburških žrtava 100,
88 000  Mostar
tel: + 387 (36) 651 – 828
e-mail

Website

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post