Sveučilište Hercegovina

Sveučilište Hercegovina prvo je privatno licencirano i akreditirano sveučilište u Hercegovini. Osnovano je 2010. godine. Nakon provedenih postupaka vanjskog vrednovanja, Sveučilište Hercegovina dobilo je Rješenje o akreditaciji i upisano je u Registar akreditiranih visokoškolskih ustanova pri Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete u BiH. Diplome stečene na Sveučilištu Hercegovina prepoznate su i priznate u Bosni i Hercegovini i diljem svijeta.

Sveučilište ima 2 fakulteta:

  1. Fakultet međunarodnih odnosa i diplomacije
  2. Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića

Na Fakultetu međunarodnih odnosa i diplomacije organizirani su studijski programi iz međunarodnih odnosa i diplomacije i prava u međunarodnim odnosima. Na Fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića u Bijakovićima, organizirani su studijski programi iz pedagogije, psihologije, predškolskog odgoja, razredne nastave, socijalne pedagogije, defektologije, informatike, komunikologije, sociologije, politologije, menadžmenta, javne uprave, turizma, ekologije i zaštite okoliša.
Sveučilište Hercegovina osim akademsko-nastavnog, razvija i znanstveno-istraživačku djelatnost, kao i brojne programe stručnog usavršavanja i djelovanja u široj društvenoj zajednici.

SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA
Adresa: Blajburških žrtava 100,
88 000  Mostar
tel: + 387 (36) 651 – 828
e-mail: info@hercegovina.edu.ba

Website: http://hercegovina.edu.ba/hr/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post