Fakultet političkih znanosti u Banjoj Luci

  • Početna

O nama

Kao jedna od 18 članica najvećeg univerziteta u Republici Srpskoj, Fakultet političkih nauka osnovan je 27. marta 2009. godine izdvajanjem i objedinjavanjem četiri studijska programa prvog ciklusa studija, koji su do sada djelovali u sastavu Fakulteta. filozofije kao trogodišnji kolegiji od 180 ECTS bodova: programi iz političkih znanosti, novinarstva, sociologije i socijalnog rada. Uslijedilo je uspješno relicenciranje studijskih programa u četverogodišnje studije nosivosti 240 ECTS bodova pod nazivima: politologija, sociologija, novinarstvo i komunikologija, socijalni rad.

Za izgradnju i afirmaciju identiteta Fakulteta političkih nauka bilo je potrebno osigurati odgovarajuće uvjete, pa je uz podršku i pomoć predsjednika Milorada Dodika i Vlade Republike Srpske 2013. godine izgrađena prekrasna zgrada Fakulteta političkih nauka. podignut je FPN, prvi fakultet u sveučilišnom kampusu koji se može pohvaliti da u potpunosti zadovoljava bolonjske standarde, istaknuto je na svečanom otvaranju. U cilju poboljšanja uvjeta rada i kvalitetnije organizacije, nova zgrada ima veliki amfiteatar kapaciteta 250 mjesta, 13 učionica i jednu svečanu dvoranu, te 38 ureda za nastavnike i suradnike. U sklopu Fakulteta nalaze se računalni centar, knjižnica i čitaonica sa 70 sjedećih mjesta, studentski servis, soba za sastanke, fakultetska knjižara i skriptarnica, au auli Fakulteta nalazi se bife. U fondu knjižnice FPN trenutno se nalazi više od 7000 naslova. Znanstvene monografije, udžbenike i drugu stručnu literaturu donirali su Fakultet političkih nauka Sveučilišta u Beogradu, veliki srpski izdavači poput “Službenog glasnika” i “Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva”, a značajan dio knjiga kupljena je iz vlastitih sredstava.

Drugi ciklus visokog obrazovanja, magistarski studij na FPN-u, pokrenut je 2011. godine, a prva generacija trećeg ciklusa – doktorskog studija, upisana je 2017. godine. U sklopu Fakulteta 2013. godine osnovan je Institut za društvena istraživanja koji je širom otvorio vrata najboljim i najperspektivnijim diplomantima koji su dobili priliku sudjelovati u nacionalnim, regionalnim i međunarodnim projektima, potvrditi svoj osobni potencijal kao budući stručnjaci, predavati asistenti itd. Od osnutka do kraja 2018. godine Fakultet političkih znanosti upisalo je 2017 studenata, a preddiplomski studij uspješno je završilo njih 1062. Drugi ciklus studija upisalo je 426 studenata, od kojih je 69 magistriralo. Doktorski studij FPN-a trenutno pohađa 14 studenata.

Povijest

Kao jedna od 18 članica najvećeg univerziteta u Republici Srpskoj, Fakultet političkih nauka osnovan je 27. marta 2009. godine izdvajanjem i objedinjavanjem četiri studijska programa prvog ciklusa studija, koji su do sada djelovali u sastavu Fakulteta. filozofije kao trogodišnji kolegiji od 180 ECTS bodova: programi politologije, novinarstva, sociologije i socijalnog rada. Uslijedilo je uspješno relicenciranje studijskih programa u četverogodišnje studije nosivosti 240 ECTS bodova pod nazivima: politologija, sociologija, novinarstvo i komunikologija, socijalni rad.

Fakultet političkih nauka nastao je i razvijao se u teškim uvjetima kroz koje je prolazila Republika Srpska, dijeleći sudbinu cijelog društva koje je, nakon građanskog rata u Bosni i Hercegovini, još uvijek potresano političkom i društvenom krizom, a postavljeni su izazovi tranzicije i globalizacije. Svijet je prolazio kroz veliku ekonomsku krizu, praćenu demografskim potresima, migracijama itd. U prvih deset godina postojanja FPN je morao rješavati brojne probleme vlastitog rasta i razvoja – prije svega kadrovski i prostorni deficit. U početku se nastava odvijala u amfiteatrima i učionicama drugih fakulteta – Filozofskog, Pravnog, Filološkog i drugih, a početni nedostatak vlastitog nastavnog kadra nadopunjen je angažmanom uglednih gostujućih profesora, prvenstveno s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. sveučilište u Beogradu. Uz njihovu pomoć, kao i uz postojeći banjalučki nastavni kadar, stasala je generacija mlađih profesora i asistenata koji su studentima prenosili praktična znanja i vještine. Danas među 65 zaposlenika FPN-a radi 40 nastavnika i suradnika, među kojima su dva profesora emeritusa, osam redovnih profesora, dvanaest izvanrednih profesora, deset docenta i osam asistenata.

Za izgradnju i afirmaciju identiteta Fakulteta političkih nauka bilo je potrebno osigurati odgovarajuće uvjete, pa je uz podršku i pomoć predsjednika Milorada Dodika i Vlade Republike Srpske 2013. godine izgrađena prekrasna zgrada Fakulteta političkih nauka. podignut je FPN, prvi fakultet u sveučilišnom kampusu koji se može pohvaliti da u potpunosti zadovoljava bolonjske standarde, istaknuto je na svečanom otvaranju. U cilju poboljšanja uvjeta rada i kvalitetnije organizacije, nova zgrada ima veliki amfiteatar kapaciteta 250 mjesta, 13 učionica i jednu svečanu dvoranu, te 38 ureda za nastavnike i suradnike. U sklopu Fakulteta nalaze se računalni centar, knjižnica i čitaonica sa 70 sjedećih mjesta, studentski servis, soba za sastanke, fakultetska knjižara i skriptarnica, au auli Fakulteta nalazi se bife. U fondu knjižnice FPN-a trenutno se nalazi više od 7000 naslova. Znanstvene monografije, udžbenike i drugu stručnu literaturu donirali su Fakultet političkih nauka Sveučilišta u Beogradu, veliki srpski izdavači poput “Službenog glasnika” i “Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva”, a značajan dio knjiga kupljena je iz vlastitih sredstava.

Prvi dekan našeg fakulteta prof. dr. Nenad Kecmanović, prilikom svečanog otvaranja novoizgrađene zgrade, istaknuo je da buduću poziciju FPN-a vidi kao “intelektualnu točku” ne samo unutar sveučilišne zajednice već iu Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Fakultet političkih nauka zaista ima dužnost da znanstveno i moralno izgrađuje ličnosti, koje su najveći kapital svake države, pa tako i Republike Srpske. On može postići trajniji utjecaj na društvo njegovanjem i razvijanjem kritičke svijesti, intelektualne izvrsnosti i etičke orijentacije novih naraštaja, kao čuvar idealizma i sudbine naroda.

Iako znatno mlađi od istoimenih fakulteta u glavnim gradovima država nastalih raspadom SFRJ, Fakultet političkih nauka u Banjoj Luci uspio je postati prepoznatljiv i ravnopravan konkurent u konkurenciji prema kriterijima vrijednosti i stečeno znanje u kratkom vremenu. To su prepoznali i mladi iz drugih gradova Republike Srpske, Federacije BiH, Hrvatske, Srbije, Slovenije i Crne Gore koji se školuju u gradu na Vrbasu. Također, dosadašnja iskustva svjedoče da su brojni diplomanti FPN-a uspješno nastavili svoje stručno i znanstveno usavršavanje u raznim institucijama, ustanovama, nevladinom sektoru, a mnogi su svoju konkurentnost potvrdili i na najprestižnijim sveučilištima u Europi, gdje su nastavili svoje znanstveno i stručno usavršavanje. bez poteškoća.

Nastavnici i suradnici

Svi nastavnici i suradnici zaposleni na Fakultetu političkih nauka Sveučilišta u Banjoj Luci podijeljeni su u tri kategorije:

1. Nastavnici i suradnici u stalnom radnom odnosu na Fakultetu političkih znanosti

2. Nastavnici i suradnici koji su zaposleni na drugim fakultetima Sveučilišta u Banjoj Luci

3. Gostujući nastavnici koji su angažirani na temelju ugovora o djelu

Studijski programi

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci sastoji se od četiri studijska programa prvog ciklusa, koncipiranih u osmosemestralnom trajanju, nakon kojih student stječe akademski naziv i 240 ECTS bodova..

1. Studijski program politikologije

2. Studijski program sociologije

3. Studijski program novinarstva i komunikologije

4. Studijski program socijalnog rada

Prvi ciklus – Novi studijski programi

  1. Političke nauke
  2. Primjenjena sociologija
  3. Novinarstvo i komunikologija
  4. Socijalni rad

Materijali za prijemni ispit

Na osnovu člana 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 31/18. ), člana 86. Statuta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Odluke Senata Sveučilišta broj: 01-S-187-XLVII/18 od 31.05.2018. godine, a prema Odluci Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1068/18 od 03.05.2018. godine o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javnim visokim učilištima u akademskoj 2018./2019. („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/18) i Odluke Senata Univerziteta broj: 01-S-176-XLVII/18 od 31.05.2018. o broju samofinansirajućih studenata, izvanrednih studenata i studenata stranih državljana koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2018./2019. godine na Sveučilištu u Istočnom Sarajevu, najavljuje se

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. godine na javnim visokim učilištima.

U prilogu se nalaze poveznice na materijale za pripremu prijemnog ispita za sve smjerove Fakulteta političkih znanosti koji sadrže popise tema i odabranih dijelova knjiga potrebnih za pripremu i polaganje prijemnog ispita.

Materijali za pripremu i polaganje prijemnog ispita:

1. Politikološke studije

2. Međunarodne studije

3. Novinarske studije

4. Komunikološke studije

5. Studije sociologije

6. Studije socijalnog rada (Medijacija u socijalnom radu)

7. Studije socijalnog rada (Menadžment u socijalnom sektoru)

8. Studije socijalnog rada (Socijalna politika)

9. Master javna uprava i javne politike

10. Studije socijalnog rada (Savremeni socijalni rad sa djecom i porodicom)

 

Stranica za upis

 

Adresa: Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH

Tel/faks: +387 (0)51 304 001

E-mail: info@fpn.unibl.org

Website: https://fpn.unibl.org/sr/

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post