Fakultet političkih znanosti u Banjoj Luci

Kao jedan od 18 članova najvećeg sveučilišta u Republici Srpskoj, Fakultet političkih znanosti osnovan je 27. ožujka 2009. godine odvajanjem i spajanjem četiri studijska programa prvog ciklusa studija koji su prethodno djelovali na Filozofskom fakultetu kao trogodišnji kolegij sa 180 ECTS bodova: studij programi iz politologije, novinarstva, sociologije i socijalnog rada. Uslijedilo je uspješno premještanje studijskih programa u četverogodišnje studije od 240 ECTS bodova, svaki pod nazivom: politologija, sociologija, novinarstvo i komunikacija, socijalni rad.

Za izgradnju i potvrdu identiteta Fakulteta političkih znanosti trebalo je osigurati odgovarajuće uvjete, pa je uz podršku i pomoć predsjednika Milorada Dodika i Vlade Republike Srpske 2013. godine podignuta prekrasna zgrada FPN-a, prvi fakultet na sveučilišnom kampusu. zadovoljava Bolonjske standarde, kako je istaknuto na ceremoniji otvaranja. Kako bi se poboljšali radni uvjeti i kvaliteta organizacije, u novoj zgradi nalazi se veliki amfiteatar kapaciteta 250 mjesta, 13 učionica i jedna svečana dvorana, kao i 38 kabineta za učitelje i suradnike. U dvorani Fakulteta nalaze se računalni centar, knjižnica i čitaonica sa 70 mjesta, studentska služba, sala za sastanke, fakultetska knjižara i skripta, te bife. Trenutno postoji više od 7000 naslova u zbirci FPN knjižnica. Znanstvene monografije, udžbenike i drugu stručnu literaturu donirali su Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Beogradu, veliki srpski izdavači poput “Službeni glasnik” i “Zavod za udžbenike i nastavna sredstva”, a značajan dio knjiga nabavljen je iz vlastitih sredstava.

Drugi ciklus visokog obrazovanja, master studije na FPN-u pokrenut je 2011. godine, a prva generacija u trećem ciklusu – doktorski studij, upisana je 2017. godine. Institut za društvena istraživanja osnovan je unutar Fakulteta 2013. godine, što je otvorilo vrata najboljim i najperspektivnijim diplomcima koji su dobili priliku sudjelovati u nacionalnim, regionalnim i međunarodnim projektima, potvrđuju osobni potencijal kao budućih stručnjaka, suradnika u nastavi i slično. Fakultet političkih znanosti od svog osnutka do kraja 2018. godine upisao je 2.017 studenata, a 1.062 njih uspješno je završilo preddiplomski studij. U drugi ciklus studija upisalo je 426 studenata, od kojih je 69 magistriralo. Na doktorskom studiju FPN-a trenutno pohađa 14 studenata.

I ciklus:

II ciklus:

  • Magistar politologije
  • Magistar socijalnog rada
  • Magistar sociologije
  • Magistar novinarstva i komunikacija

III ciklus:

  • Doktorske znanosti

Za buduće studente:

Materijali za prijemni ispit

Informator

Stranica za registraciju

Adresa: Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH

Tel/faks: +387 (0)51 304 001

E-mail: info@fpn.unibl.org

Website: https://fpn.unibl.org/sr/

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post