Како одабрати факултет

Технолошки факултет – Нови Сад

Технолошки факултет у Новом Саду сваке године уписује студенте на основне, мастер и специјалистичке академске студије, као и на докторске студије према акредитованим плановима и програмима. Квалитет студирања на Факултету потврђен је добијањем првог Уверења о акредитацији, априла 2008. године, као и Решења о акредитацији, чиме је Технолошки факултет у Новом Саду постао први акредитовани факултет из ове […]
Прочитај више

Економски факултет Брчко – Универзитет Источно Сарајево

Град Брчко има веома дугу традицију економског образовања. У другој половини 19. вијека исписане су двије значајне странице у историји образовања у Брчком. Једна је посвећена оснивању прве основне школе, а друга првој трговачкој школи у Брчком, која је почела с радом школске 1883/84. године, дакле прије више од 120 година. Трговачка школа није била прва […]
Прочитај више

Европски Универзитет Брчко

Европски универзитет основан је 2011. године, када се увидјело да је Брчко дистрикту и ширем окружењу потребна једна модерно конципирана високошколска институција. Дјелатност којом се Универзитет бави је од јавног интереса и одвија се у складу са прописаним нормама. На Универзитету се, у оквиру шест факултета, на сва три нивоа студија изучавају правне, економске, политичке, педагошке, техничке и здравствене науке. Приликом […]
Прочитај више

Интернационални Универзитет Брчко

Интернационални универзитет Брчко дистрикт БиХ је приватни универзитет који обавља дјелатност високог образовања устројавањем и извођењем студија, те може обављати знанствену и стручну дјелатност у складу с чланком 74. Закона о високом образовању Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 30/09, даље у тексту: Закон). Интернационални универзитет Брчко дистрикт БиХ је основан 30. […]
Прочитај више

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA Brčko

Misija Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA je da, slijedeći moderne svjetske standarde i prakse, zakonsku regulativu i akademski okvir, izvodi studij u skladu s Bolonjskom reformom, po najvišim evropskim i svjetskim standardima, na principima akademizma i prema visokim moralnim vrijednostima, proizvodeći tržišno poželjan kadar mladih informatičkih stručnjaka osposobljenih da utiču na razvoj tehnologije i društva, te […]
Прочитај више

Саобраћајни факултет Универзитета Источно Сарајево у Добоју

Саобраћајни факултет у Добоју, Универзитета у Источном Сарајеву је основан на иницијативу Више техничке школе из Добоја и Скупштине Општине Добој Одлуком Народне Скупштине Републике Српске 28. јула 2005. године. Саобраћајни факултет је високообразовна научна институција која организује студије свих циклуса по систему 4+1+3 (четири године студија првог циклуса, једна година студија другог циклуса и […]
Прочитај више

Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву

Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву почела је са радом школске 1994/1995. године, на територији општине Илиџа, а од 1996. године просторије Музичке академије налазе се у згради Електротехничког факултета у Источном Сарајеву. Први декан Музичке академије био је академик Војин Комадина. Несебичним залагањем њега и његових сарадника, у отежаним, ратним условима, омогућено је одвијање наставе […]
Прочитај више

Машински факултет Универзитет у Источном Сарајеву

Машински факултет Источно Сарајево, као организациона јединица Универзитета у Источном Сарајеву организује и изводи академске студијске програме на сва три циклуса студија, те развија научни и стручни рад у научном и образовном подручју Инжињерство и технологија. Мисија Факултета је стално иновирање наставних садржаја уз примјену савремених метода и техника едукације и да кроз истраживачки процес образује […]
Прочитај више

Електротехнички факултет Универзитет у Источном Сарајеву

Према Статуту Универзитета у Источном Сарајеву, Електротехнички факултет у Источном Сарајеву је научно-наставна и научно-истраживачка организациона јединица Универзитета у Источном Сарајеву, која припада Универзитетском центру Лукавица. Органи факултета су Декан и Научно-наставно вијеће. Састав Научно-наставног вијећа дефинисан је Статутом Универзитета, а тренутно су чланови Научно-наставног вијећа ЕТФ-а 10 професора, 10 виших асистената, 9 асистената и […]
Прочитај више

Пољопривредни факултет Универзитета Источно Сарајево у Бијељини

Мисија Пољопривредног факултета – Пољопривредни факултет остварује своју основну мисију кроз испуњавање академских стандарда у образовању младих генерација. У том циљу Пољопривредни факултет је у више наврата вршио измјене и допуне студијских програма, и то у складу са друштвеним и привредним потребама и актуелним развојем примарне пољопривредне производње. Из тог разлога превасходно смо се опредијелили ка образовању младих у […]
Прочитај више