Технолошки факултет – Нови Сад

Технолошки факултет у Новом Саду сваке године уписује студенте на основне, мастер и специјалистичке академске студије, као и на докторске студије према акредитованим плановима и програмима.

Квалитет студирања на Факултету потврђен је добијањем првог Уверења о акредитацији, априла 2008. године, као и Решења о акредитацији, чиме је Технолошки факултет у Новом Саду постао први акредитовани факултет из ове области у Србији.

Шта то значи?

Значи да Факултет располаже са довољним бојем наставника, сарадника, адекватним простором, опремом као и студијским програмима, те стога сваке године може уписати 255 студената на основне академске, 151 студента на мастер академске, 36 студената на специјалистичке академске и 71 студента на докторске студије.

Настава на Факултету одвија се у путем аудиторних предавања, лабораторијских и рачунских вежби, погонских вежби, а сви студијски програми имају и обавезну стручну праксу, коју студенти могу одрадити у индустрији.

Шта је све потребно да би се уписао Технолошки факултет у Новом Саду?

Услови и начин уписа студената на акредитоване студијске програме Факултета дефинисани су Правилником о упису студената на студијске програме Технолошког факултета у Новом Саду.

Детаљније погледајте на следећим страницама:

Пријемни испит

Студијски програми

Адреса и е-пошта

Телефони

  • Деканат: 021/485-36-00
  • Студентска служба: 021/485-36-11/12/13
  • Маркетинг и ПР: 021/485-36-06
Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post