Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

  • Početna

Mašinski fakultet Sarajevo je osnovan 1958 godine i preko 10 godina bio je jedini Mašinski fakultet u Bosni i Hercegovini. Mašinski fakultet je organizaciona jedinica JU Univerzitet u Sarajevu i jedan je od njegovih najprestižnijih fakulteta. Fakultet je prepoznat po kvaliteti svog programa i nastave internacionalno i ima učešća u brojnim projektima u saradnji sa Univerzitetima iz regije i EU.

Organizacija studija Bolonjskom procesu.
Struktura studija podijeljena je na tri ciklusa:
  • I ciklus u trajanju od 6 semestara, kojim se stiče akademski naziv ‘Bakalureat/Bachelor inžinjer mašinstva, sa naznakom smjera’,
  • II ciklus u trajanju od 4 semestra, kojim se stiče akademski naziv ‘Magistar mašinstva – diplomirani inžinjer mašinstva, sa naznakom smjera’,
  • III ciklus u trajanju od 6 semestara, kojim se stiče akademski naziv ‘Doktor tehničkih nauka/znanosti iz oblasti mašinstva’.

Nakon završenih zajedničkih osnova (2 godine) studenti se mogu opredjeliti za studij na sljedećim odsjecima i katedrama:

Vilsonovo šetalište 9.

71000 Sarajevo, BiH

  +387 33 729 800
  +387 33 653 055

Website: https://www.mef.unsa.ba/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post