Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

  • Početna

Misija Akademije je da educira visoko kvalitetne, sposobne, kreativne i međunarodno kompetitivne i kompetente kadrove u pedagoškim, umjetničkim i naučnim oblastima. Akademija permanentno treba da utječe na formiranje muzičkog javnog mnijenja i stvaranje estetičkih standarda u muzičkoj i opštoj kulturi BiH. U tom smislu Akademija permanentno nastoji da njeni Nastavni planovi i programi budu usklađeni s misijom.

Vizija Akademije je da i dalje bude vodeća domaća institucija u domenu svoga rada i djelovanja, a naročito u oblasti visokog muzičkog obrazovanja kadrova za najrazličitije djelatnosti u oblasti umjetničke muzike. Ovakva vizija Akademije ostvaruje se u uslovima značajne konkurencije drugih muzičkih akademija u BiH, lojalne ili nelojalne, u kojoj će Akademija opstati zahvaljujući visoko postavljenim ciljevima i stvaranjem uslova za njihovo provođenje.

Strategijske definicije zasnivaju se na premisi da je Akademija muzička institucija u kojoj se prelamaju društveni i umjetnički interesi na način njihove isprepletenosti i zahtjevnosti društvenih kretanja i proizvodnje muzičkih vrijednosti. To znači da Akademija ne odustaje od proizvodnje muzičkih vrijednosti koje čine temelje kulturno-civilizacijskih vrijednosti svjetskog društva, bilo prihvatanjam već gotovih obrazaca kvaliteta ili davanjem dimenzija umjetničkog lokalnim muzičkim vrijednostima.

Odsjeci:

Josipa Štadlera 1/II,

telefon: +387 33 200 299, fax: +387 33 444 896,

E-mail: info@mas.unsa.ba

Website: http://www.mas.unsa.ba/

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post