Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu

  • Početna

Pedagoški fakultet u Sarajevu je najstarija visokoškolska institucija u Bosni i Hercegovini. Osnovan je 16.1.1946. godine. Do 1969. godine imao je status više škole, 1969. godine je transformiran u Pedagošku akademiju. Akademske 1999/2000. godine upisana je I generacija studenata Pedagoške akademije u četverogodišnjem trajanju. Pedagoška akademija je transformirana u Pedagoški fakultet 27.4.2009. godine.

Pedagoški fakultet funkcionira kao visokoškolska ustanova u četverogodišnjem trajanju, u skladu sa savremenim odgojnim i obrazovnim tendencijama u svijetu, evropskim standardima u obrazovanju edukatora i razvojnim potrebama Bosne i Hercegovine, kao i njenim autohtonim kulturnim vrijednostima.

U periodu od osnivanjana u ovoj ustanovi obrazovani su svi profili nastavnika za osnovno i srednje obrazovanje u okviru 61 studijske grupe. Od 1969. do 1986. godine obrazovanoje 6 profil anastavnika za predškolski odgoji 5 profila nastavnika za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje.

Do sada je na Pedagoškom fakultetu diplomiralo 10.799 studenata.

Prva generacija I ciklusa studenata po Bolonjskom procesu (upisana 2005/2006. godine) promovirana je 2009. godine.

Odsjeci u četverogodišnjem studiju:

 

Skenderija 72, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 214 607 , Fax: +387 33 214 606

E-mail: dekanatpf@pf.unsa.ba

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post