Univerzitet Džemal Bijedić Mostar

Hercegovina, a posebno grad Mostar, oduvijek su zauzimali značajno mjesto na bosanskohercegovačkoj naučnoj sceni. Ipak, savremeni proces visokog obrazovanja u Mostaru započeo je 1950. godine otvaranjem Više pedagoške škole, zatim Više tehničke škole, mašinske struke 1959. godine i Više poljoprivredne škole 1960. godine. Odjeljenja Pravnog i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu formirana su 1970. godine, a 1976. prerasla su u samostalne fakultete.

Prepoznajući potrebu i ispunjenost svih preduslova, članovi Skupštine opštine Mostar su na sjednici održanoj 24.02. 1975. godine donijeli Zaključak o organiziranju pripremnih radnji za formiranje univerziteta u Mostaru. Na osnovu pomenutog Zaključka, Skupština je 16. maja 1975. godine. donijela Rješenje o obrazovanju inicijativnog odbora za osnivanje univerziteta u Mostaru.

Prva konstituirajuća sjednica Skupštine Univerziteta održana je 11. februara 1977. godine i na njoj je donesena odluka da zvanično ime Univerziteta u Mostaru bude Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Nedugo nakon toga, tačnije 14. februara 1977. godine, u Velikoj sali Narodnog pozorišta Mostar, svečano je obilježeno proglašenje i početak rada Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Akademske 1977/78. godine Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru počinje sa svojim radom kao samostalna visokoškolska institucija koju su sačinjavali: Ekonomski fakultet, Građevinski fakultet, Mašinski fakultet, Pravni fakultet, Pedagoška akademija. Pored fakulteta, u sastav Univerziteta su ušli instituti, zavodi i razvojni centri iz cijele Hercegovine: Istraživačko-razvojni institut SOUR-a APRO Hercegovina, Institut za korištenje i zaštitu voda na kršu RO Hidroelektrane na Trebišnjici, Institut za studijsko-razvojne poslove RO Hidroelektrane na Neretvi, Zavod za razvoj privrede, Institut zaštite, Duvanski institut. Do 1992. godine Univerzitet se razvija i postaje respektabilna visokoškolska institucija u državi.

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru je integrisana i akreditovana visokoškolska institucija koja u svom sastavu ima osam organizacionih jedinica: Agromediteranski fakultet, Ekonomski fakultet, Fakultet humanističkih nauka, Fakultet informacijskih tehnologija, Građevinski fakultet, Mašinski fakultet, Nastavnički fakultet i Pravni fakultet. Na Univerzitetu trenutno studira studira probližno 5.000 studenata, upisanih na 26 studijskih programa na prvom, 20 studijskih programa na drugom i tri studijska programa na trećem ciklusu studija. U nastavnom procesu sudjeluje više od 200 nastavnika i saradanika, te administrativnog i tehničkog osoblja koji su u stalnom radnom odnosu i oko 150 spoljnih saradnika.

Ono što je značajno naglasti jeste da je u razvoj infrastrukture Univerzitet, uz pomoć donatora, ulagao i vlastita sredstva. Ukupna vlastita ulaganja u infrastrukturu Univerziteta iznose preko 10 miliona KM. Izgrađeno je preko 12.000 m2 novog prostora, tako da sada prostorni kapaciteti na većini fakulteta zadovoljavaju potrebne standarde kako u pogledu amfiteatara, učionica i laboratorija, tako i u pogledu uslova za rad nastavnika. U toku je izgradnja novog, modernog Studentskog doma, koji se gradi unutar kampusa Univerziteta.

Studijski programi:

 • Poslovna informatika
 • Dizajn interijera
 • Zdravstvena njega
 • Turizam
 • Politehnika
 • Engleski jezik i književnost
 • Njemački jezik i književnost

Akademski dodiplomski studij

 • Povrtlarsko-cvjećarski
 • Voćarsko-vinogradarski
 • Ekologija i upravljanje okolišem u poljoprivredi

Diplomski studij

 • Povrtlarsko-cvjećarski
 • Voćarsko-vinogradarski

 

Univerzitet “Džemal Bijedić”
Univerzitetski Kampus
88104, Mostar
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 36 570 727
Fax: +387 36 570 032
E-mail: univerzitet@unmo.ba

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post