Sveučilište u Mostaru

  • Početna

U Mostaru i Hercegovini početak i razvoj visokoškolskih i školskih ustanova datira s kraja 19. stoljeća. Korijeni visokog obrazovanja u Mostaru vezani su za osnivanje Franjevačkog bogoslovnog sjemeništa, koje je počelo s radom 1895. godine. Bila je to prva škola na univerzitetskom nivou. Odmah nakon Drugog svjetskog rata (1950.) u Mostaru je počela sa radom Viša pedagoška škola. Slijede Viša tehnička škola (1959), Viša poljoprivredna škola (1960) i odsjeci Pravnog i Ekonomskog fakulteta, koji su od 1976. prerasli u samostalne fakultete. U okviru Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru od 1977. do 1992. godine radile su više škole i fakulteti, a službeni jezik je bio hrvatsko-srpski. Od 1992. godine mijenja se naziv i službeni jezik Univerziteta. Od tada se zove Sveučilište u Mostaru, a umjesto dosadašnjeg hrvatsko-srpskog, kao službeni jezik uveden je hrvatski.

Sveučilište u Mostaru organizira i provodi dodiplomsko, diplomsko, poslijediplomsko i cjeloživotno obrazovanje zasnovano na istraživanju i doprinosi društvenom i ekonomskom razvoju kroz razvoj naučnoistraživačkog, umjetničkog i stručnog rada. Univerzitet osigurava i ostvaruje mobilnost studenata i nastavnika, racionalno korištenje ljudskih i materijalnih resursa uz stalno praćenje kvaliteta, konkurentnosti i međunarodne konkurentnosti naučnoistraživačkog, nastavnog, umjetničkog i stručnog rada.

ČLANICE SVEUČILIŠTA

Za studente:

Vodič za buduće studente

Upis u univerzitetskim centrima

Studenti

 

Trg hrvatskih velikana 1, 88000 Mostar

+387 36 337-070

e-mail

Website

 

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post