Sveučilište Džemal Bijedić Mostar

Prepoznajući potrebu i ispunjenje svih preduvjeta, zastupnici Skupštine općine Mostar su na sjednici održanoj 24.02. Godine 1975. donijeli su Zaključak o organizaciji pripremnih radnji za osnivanje Sveučilišta u Mostaru. Na temelju navedenog Zaključka Skupština je održana 16. svibnja 1975. godine. donijela Odluku o obrazovanju inicijativnog odbora za osnivanje Sveučilišta u Mostaru.

Sveučilište Džemala Bijedića u Mostaru integrirana je i akreditirana visokoškolska ustanova s ​​osam organizacijskih jedinica: Agronomski fakultet, Ekonomski fakultet, Filozofski fakultet, Fakultet informacijskih tehnologija, Građevinski fakultet, Strojarski fakultet, Učiteljski fakultet i Pravni fakultet. Na Sveučilištu trenutno studira oko 5000 studenata, upisanih na 26 studijskih programa prvog, 20 studijskih programa drugog i tri studijska programa trećeg ciklusa studija. U nastavi sudjeluje više od 200 nastavnika i suradnika te administrativno-tehničko osoblje u stalnom radnom odnosu te oko 150 vanjskih suradnika.

Misija Sveučilišta “Džemal Bijedić” je organizirati širok spektar obrazovnih procesa različitih sadržaja i razina te obavljati teorijski, primijenjeni i razvojni istraživački rad te postati jedan od predvodnika u obrazovanju mladih ljudi potrebnih za gospodarski i društveni razvoj u svijetu. gravitacijskom polju.društveni razvoj regije i zemlje. Sveučilište svoju misiju ostvaruje kontinuiranom edukacijom sveučilišnog osoblja, kontinuiranim unapređenjem obrazovnog procesa te kvalitetom upravljanja i vođenja.

Za studente:

Studijski programi

Sveučilišni studiji

Studentski dom

Centar za razvoj karijere

 

Sveučilište Džemal Bijedić
Sveučilišni kampus
88104, Mostar
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 36 570 727
Fax: +387 36 570 032
E-mail

Website

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post