Univerzitet u Travniku

  • Početna

Univerzitet u Travniku je prvi privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini osnovan 2007. godine na temelju zakonskih propisa i uz podršku resornog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB. Svoju djelatnost visokoškolske ustanove obavlja u skladu sa Rješenjem Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB, broj: 03-38-63/07 od 04.07.2007. godine a u Registar visokoškolskih ustanova SBK/KSB upisan je pod brojem 10, na stranici 00010, od akademske 2007/08. godine.

Puni naziv visokoškolske ustanove je Univerzitet u Travniku. Engleski prevod naziva Univerziteta je University of Travnik. Skraćeni naziv Univerziteta je UNT.

Fakulteti koji se nalaze u njegovom sastavu osnivani su sljedećom hronologijom:

  • Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju osnovan je prvobitno kao Fakultet za menadžment i turizam, 22.06.2006. godine. Statusna promjena naziva izvršena je 11.05.2010. godine od kada fakultet nosi naziv Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju.
  • Edukacijski fakultet osnovan je prvobitno kao Kineziološki fakultet 05.12.2006. godine. Statusna promjena naziva izvršena je 17.03.2009. godine od kada fakultet nosi naziv Edukacijski fakultet.
  • Pravni fakultet osnovan je 08.11.2006. godine. Statusna promjena naziva i sjedišta izvršena je 02.10.2014. godine, od kada fakultet nosi naziv Pravni fakultet Univerziteta u Travniku.
  • Fakultet za tehničke studije osnovan je prvobitno kao Grafički fakultet u Kiseljaku 29.12.2006. godine. Statusna promjena naziva izvršena je 06.04.2011. godine, od kada nosi naziv Fakultet za tehničke studije.
  • Farmaceutsko–zdravstveni fakultet osnovan je prvobitno kao Visoka zdravstvena škola 30.07.2008. godine. Statusna promjena naziva Visoke zdravstvene škole u Zdravstveni fakultet izvršena je 12.05.2010. godine, a zatim 16.11.2010. promjena naziva u Farmaceutsko- zdravstveni fakultet.

 

Univerzitet u Travniku

Aleja Konzula br. 5, Travnik

+38730541062

e-mail

Web site

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post