Православни богословски факултет “Свети Василије Острошки” – Фоча

  • Почетна

Православни богословски факултет „Свети Василије Острошки“ Фоча основан је 1994. године у Фочи. Настава се организује на првом и другом циклусу студија. Могу се пријавити и докторске студије по старом програму, као и постдипломске студије по старом програму.

Препознатљивост Православног богословског факултета „Свети Василије Острошки“ огледа се, између осталог, у томе што је то једини факултет на подручју Републике Српске који се бави овом облашћу, као и у томе што је оснивач Факултета, осим Владе Републике Српске, Српска православна црква.

Православни богословски факултет „Свети Василије Острошки“ Фоча издаје часопис „Годишњак“.

Свршени студенти стичу звања у зависности од циклуса и студијског програма који су завршили:

I циклус студија

  • Православна теологија, 240 ЕЦТС , 4 године – дипломирани теолог
  • Практични смјер, 180 ЕЦТС бодова, 3 године – дипломирани теолог
  • Богословско-пастирски, 240 ЕЦТС, 4 године – дипломирани теолог
  • Црквена умјетност и сликарство, 240 ЕЦТС, 4 године – дипломирани теолог црквене умјетности и сликарства
  • Црквено право и администрација, 240 ЕЦТС, 4 године – дипломирани теолог црквеног права и администрације
  • Општи смјер – 240 ЕЦТС, 4 године – дипломирани теолог

II циклус студија

  • Теологија, 60 ЕЦТС, 1 година – мастер теологије
  • Општи смјер, 60 ЕЦТС, 1 година – мастер теологије

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Православни богословски факултет
Његошева бб
73 300 Фоча
Република Српска, Босна и Херцеговина

Тел: +387 58 220 060/067

Е-маил: dekanat@bogoslovski.ues.rs.ba

Веб: http://bogoslovski.ues.rs.ba

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post