Univerzitet u Travniku

  • Početna

Radi usklađivanja sa Zakonom o visokom obrazovanju 2007. godine Medicinski fakultet, kao pravni subjekt, briše se iz sudskog registra i nastavlja da funkcioniše kao organizaciona jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Stomatološki fakultet Univerziteta, koji takođe iste godine prestaje sa radom kao pravni subjekt i nastavlja sa radom kao organizaciona jedinica Univerziteta, prelazi u studijski program na Medicinskom fakultetu na osnovu Zaključaka Kolegijuma rektorata od 11.09.2008. godine, Odlukom Upravnog odbora Univerziteta od 26.09.2008. godine i Protokola o preuzimanju lica i imovine od 26.11.2008.

Puni naziv visokoškolske ustanove je Sveučilište u Travniku. Engleski prijevod naziva Sveučilišta je University of Travnik. Skraćeni naziv Sveučilišta je UNT.

Fakulteti koji su u njegovom sastavu osnovani su prema sljedećoj kronologiji:

  • Fakultet menadžmenta i poslovne ekonomije prvobitno je osnovan kao Fakultet za menadžment i turizam, 22. lipnja 2006. godine. godine. Statusna promjena imena izvršena je 11.05.2010. od kada se fakultet zove Fakultet menadžmenta i poslovne ekonomije.
  • Pedagoški fakultet je prvobitno osnovan kao Kineziološki fakultet 5. prosinca 2006. godine. godine. Statusna promjena imena izvršena je 17.03.2009. od kada se fakultet zove Pedagoški fakultet.
  • Pravni fakultet osnovan je 08.11.2006. godine. Statusna promjena imena i sjedišta izvršena je 02.10.2014. godine, od kada fakultet nosi naziv Pravni fakultet Sveučilišta u Travniku.
  • Fakultet tehničkih studija prvobitno je osnovan kao Grafički fakultet u Kiseljaku 29. prosinca 2006. godine. godine. Statusna promjena imena izvršena je 06.04.2011. godine, od kada se zove Fakultet tehničkih studija.
  • Farmaceutsko-zdravstveni fakultet prvobitno je osnovan kao Visoka zdravstvena škola 30. srpnja 2008. godine. godine. Statusna promjena naziva Visoke zdravstvene škole u Zdravstveni fakultet izvršena je 12.05.2010. godine, a zatim 16.11.2010. promjena naziva u Farmaceutsko-zdravstveni fakultet.

 

Sveučilište u Travniku

Aleja Konzula br. 5, Travnik

+38730541062

e-mail

Web site

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post