Ветеринарски факултет Универзитета у Београду

ИСТОРИЈАТ

Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду смјештен је у близини центра града у Булевару ослобођења 18, неколико стотина метара од централног градског трга Славије у смјеру према Аутокоманди. У непосредној близини факултета налазе се Медицински и Стоматолошки факултет. У вријеме када је факултет основан, дакле прије више од седамдесет година, налазио се на рубу Београда који се почео нагло развијати.

Иако је идеја о оснивању Факултета ветеринарске медицине настала почетком двадесетог века, ова институција је основана Рјешењем Министарства за образовање бр. 30281/36 1936. године под именом Ветеринарски факултет Универзитета у Београду. Дана 19. аугуста 1936. Године изабрани су први професори, махом са Медицинског и Пољопривредног факултета, који су, у складу са Одлуком Сената Универзитета, добили задатак да покрену наставу. Први Декан факултета био је Проф. Др Живојин Ђорђевић. Те 1936. године уписано је укупно 149 студената, а настава је извођена у просторијама Медицинског факултета.

Прве године постојања факултета отворена су радна места за редовне професоре, ванредне професоре, доценте и асистенте. Еминентне личности заслужне за развој факултета, професори Др Илија Ђуричић, Др Антоније Вуковић, Др Чедомир Симић, Др Јован Димић, Др Владета Симић и други били су први који су изабрани у колегијум. До данас, пет професора Факултета ветеринарске медицине су били чланови Српске академије наука и уметности.

Непосредно пред почетак Другог светског рата, започета је изградња садашње зграде факултета. Изградња је прекинута 1941. године, а настављена 1946. Зграда и већина клиника завршене су 1948. године.

Факултет је данас израстао у високошколску и научну организацију са три високошколска студијска програма. На Факултету се организује велики број курсева и семинара за додатно индивидуално усавршавање стручњака, доктора ветеринарске медицине.

За изванредне заслуге и успјехе постигнуте у образовању стручног и научног кадра и значајан допринос развоју и унапређивању ветеринарске делатности Председништво Социјалистичке Федеративне Републике Југославије одликовало је Ветеринарски факултет новембра 1981. године Орденом заслуге за народ са златном звездом (Указ Председништва СФРЈ бр.107 од 26. 11. 1981. године).

КАТЕДРЕ

Булевар ослобођења 18

11000 Београд
Србија

тел: +381 11 3615 436
факс: +381 11 2685 936

Kontakt: dekanat@vet.bg.ac.rs

 

Predhodni članak Predhodni članak
Noviji članak Noviji članak