Учитељски факултет Универзитета у Београду

  • Почетна

Образовање учитеља у Србији има дугу традицију и оно траје пуних 180 година. Памте се три датума у развоју образовања учитеља: јануара 1871. године почиње са радом Учитељска школа у Србији, са седиштем у Крагујевцу. Године 1878. она је пресељена у Београд, док је 1812. године основана Прва српска Учитељска школа у Сент Андреји, која је 1816. године пресељена у Сомбор. Учитељска школа у Београду делује од 1878. године, са прекидима у ратним годинама, све до септембра 1972. године.

Септембра месеца 1972. године започела је са радом Педагошка академија у Београду, а за протеклих двадесет година у њој је дипломирало хиљаду наставника разредне наставе.

Скупштина Републике Србије, 1. јула 1993. године, усваја Закон о учитељским факултетима у Републици Србији, те на тај начин Учитељски факултет у Београду исте године, 30. септембра, почиње са својим радом.

Дана 9. октобра 1997. године дипломирали су први студенти Учитељског факултета у Београду. Факултет организује последипломске, магистарске и специјалистичке студије из дидактичко-методичких наука.

КАТЕДРЕ

 

Контакт телефони Учитељског факултета Универзитета у Београду су:

011/3615-225, 011/3679-227, 011/2686-787.

Наставно одељење у Новом Пазару: 020/ 320-744

Наставно одељење у Вршцу: 013/831-628

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post