Возач моторних возила

Трајање образовања: 3 године

Број одјељења: 1

Број ученика: 18

Опис посла:

  • Након завршетка средње школе ученик ће бити оспособљен да управља разним моторним возилима, камионима, превози робу и путнике, отклања једноставне кварове на возилу, води потребну документацију о превозу терета, надзире утовар, истовар и заштиту терета током превоза.
  • Практичним тренингом и обучавањем током трогодишњег школовања стиче дозволе „Б“ и „Ц1“ категорија за моторна возила и возила за превоз терета.
  • Може да ради у малим или великим фирмама за превоз путника и робе, у медицинским установама, комуналним службама, у такси удружењима итд.
Predhodni članak Predhodni članak
Noviji članak Noviji članak