Veterinarski fakultet Univerziteta u Beogradu

 • Početna

ISTORIJAT

Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu smješten je u blizini centra grada u Bulevaru oslobođenja 18, nekoliko stotina metara od centralnog gradskog trga Slavije u smjeru prema Autokomandi. U neposrednoj blizini fakulteta nalaze se Medicinski i Stomatološki fakultet. U vrijeme kada je fakultet osnovan, dakle prije više od sedamdeset godina, nalazio se na rubu Beograda koji se počeo naglo razvijati.

Iako je ideja o osnivanju Fakulteta veterinarske medicine nastala početkom dvadesetog veka, ova institucija je osnovana Rješenjem Ministarstva za obrazovanje br. 30281/36 1936. godine pod imenom Veterinarski fakultet Univerziteta u Beogradu. Dana 19. augusta 1936. Godine izabrani su prvi profesori, mahom sa Medicinskog i Poljoprivrednog fakulteta, koji su, u skladu sa Odlukom Senata Univerziteta, dobili zadatak da pokrenu nastavu. Prvi Dekan fakulteta bio je Prof. Dr Živojin Đorđević. Te 1936. godine upisano je ukupno 149 studenata, a nastava je izvođena u prostorijama Medicinskog fakulteta.

Prve godine postojanja fakulteta otvorena su radna mesta za redovne profesore, vanredne profesore, docente i asistente. Eminentne ličnosti zaslužne za razvoj fakulteta, profesori Dr Ilija Đuričić, Dr Antonije Vuković, Dr Čedomir Simić, Dr Jovan Dimić, Dr Vladeta Simić i drugi bili su prvi koji su izabrani u kolegijum. Do danas, pet profesora Fakulteta veterinarske medicine su bili članovi Srpske akademije nauka i umetnosti.

Neposredno pred početak Drugog svetskog rata, započeta je izgradnja sadašnje zgrade fakulteta. Izgradnja je prekinuta 1941. godine, a nastavljena 1946. Zgrada i većina klinika završene su 1948. godine.

Fakultet je danas izrastao u visokoškolsku i naučnu organizaciju sa tri visokoškolska studijska programa. Na Fakultetu se organizuje veliki broj kurseva i seminara za dodatno individualno usavršavanje stručnjaka, doktora veterinarske medicine.

Za izvanredne zasluge i uspjehe postignute u obrazovanju stručnog i naučnog kadra i značajan doprinos razvoju i unapređivanju veterinarske delatnosti Predsedništvo Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije odlikovalo je Veterinarski fakultet novembra 1981. godine Ordenom zasluge za narod sa zlatnom zvezdom (Ukaz Predsedništva SFRJ br.107 od 26. 11. 1981. godine).

KATEDRE

 • Anatomija  Website
 • Biologija Website
 • Bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači Website
 • Bolesti papkara Website
 • Ekonomika i statistika Website
 • Farmakologija i toksikologija Website
 • Fiziologija i biohemija Website 
 • Higijena i tehnologija namirnica animalnog porijekla Website
 • Hirurgija, ortopedija i oftalmologija Website
 • Histologija i embriologija
 • Ishrana i botanika Website
 • Mikrobiologija Website
 • Opšteobrazovni predmeti
 • Parazitologija Website
 • Patološka fiziologija Website
 • Porodiljstvo, sterilitet i vještačko osjemenjavanje Website
 • Radiologija i radijaciona higijena
 • Stočarstvo
 • Sudska veterinarska medicina i zakonski propisi Website
 • Zarazne bolesti životinja i bolesti pčela
 • Zoohigijena Website
 • Ambulatorna klinika
                                        Bulevar oslobođenja 18

11000 Beograd
Srbija

tel: +381 11 3615 436
faks: +381 11 2685 936
Kontakt: dekanat@vet.bg.ac.rs

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post