Panevropsko sveučilište Apeiron Banja Luka

 • Početna

O SVEUČILIŠTU

“Sveučilište europskih znanja” / “Sveučilište kojem vjerujemo”

Paneuropsko sveučilište “APEIRON” je obrazovno-znanstvena ustanova koja u okviru svoje matične djelatnosti visokog obrazovanja, samostalno i/ili u suradnji s inozemnim partnerima izvodi temeljne akademske studije prvog ciklusa, specijalističke i magistarske studije drugog ciklusa i doktorski studij trećeg ciklusa, programi cjeloživotnog učenja (life-long learning) te stalnog stručnog usavršavanja i usavršavanja. Sveučilište također provodi temeljna i primijenjena istraživanja u matičnim znanstvenim poljima akreditiranih studijskih programa te istraživanja koja služe u svrhu razvoja obrazovne djelatnosti. Paneuropsko sveučilište “APEIRON” je nastavno-naučna, neprofitna visokoškolska ustanova u privatnom vlasništvu, koja djeluje na osnovu licence Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Sveučilište je osnovano 2005. godine i upisano je kao visokoškolska ustanova u sudski registar Osnovnog suda u Banjoj Luci pod brojem: U/I 4847/05, kao i u Registar visokoškolskih ustanova Ministarstva prosvjete i obrazovanja. i kulture Republike Srpske pod brojem 11-I/08. Akreditacija: Odluka o akreditaciji br. 01.1.3.74/16 od 24.3.2016. (Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske). Sveučilište ima dopusnicu za izvođenje nastave na daljinu br. 07.2- 9624-1/07 od 28.12.2007. godine. Paneuropsko sveučilište obavlja visokoškolsku djelatnost u sjedištu ustanove u Banjoj Luci i izvan sjedišta na licenciranim studijskim programima i ciklusima studija u Bijeljini prema rješenju Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske br. 07.023/612-86-2/10 od 06.09.2010. godine i u Novom Gradu prema rješenju Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske br. 07.023/612-35-2/10 od 06.12.2010. godine. Rješenje o ispunjavanju uvjeta i dopusnice za rad i izvođenje licenciranih studijskih programa javne su isprave koje Paneuropsko sveučilište stavlja na uvid javnosti putem svojih mrežnih stranica i na drugi pogodan način.

Sjedište ustanove

Sjedište Sveučilišta je u Banjoj Luci, gdje se nalazi studentski kampus kapaciteta 6.000 m2 zatvorenog prostora i 9.100 m2 okolnog uređenog zemljišta. U ovom prostoru, koji je opremljen najsuvremenijom nastavnom opremom i učionicama, računalnom i telekomunikacijskom opremom, nalaze se dva amfiteatra, više od desetak učionica, kabineti za profesore, knjižnica i čitaonica, prostorije rektorata i uprave. sveučilište, prostorije dekana svih fakulteta, upravne službe i studentske službe Sveučilišta, uredi za temeljne medicinske znanosti i laboratoriji za kemiju, fizikalnu kemiju, kliničku kemiju i biokemiju, Laboratorij za informacijsko-komunikacijske tehnologije i učenje na daljinu, dva ureda za informatiku, Sveučilišna radiotelevizija “APEIRON”. Prostor unutar učionica organiziran je tako da potiče interaktivni rad studenata i nastavnika, a sve učionice su digitalizirane i opremljene za izvođenje studija na daljinu sa standardnom ugrađenom opremom za telekonferencije i video-streaming na internetu iz svake učionice ( standardna oprema svake učionice je IP video kamera, širokopojasni stacionarni mikrofon, multimedijsko računalo za akviziciju i digitalizaciju svih ulaznih i izlaznih sadržaja u/izvan učionice, projekcijski uređaj i projekcijski panel). Sva predavanja se snimaju, digitaliziraju i katalogiziraju u informacijskom sustavu učenja na daljinu, čime se studentima omogućuje pregled bilo koje nastavne jedinice u bilo koje vrijeme i s udaljenih lokacija.

Organizacija ustanove:

Paneuropsko sveučilište registrirano je i organizirano kao integralno sveučilište. Ustrojstvene jedinice Sveučilišta nemaju svojstvo pravne osobe. Kao ustrojbena jedinica za ostvarivanje obrazovnih znanstveno-istraživačkih i drugih obrazovnih aktivnosti, Paneuropsko sveučilište “APEIRON” ustrojava fakultete i/ili studijske programe, institute, odjele, odjele (podružnice) i strukovne akademije. Organizacijske jedinice u sastavu Paneuropskog sveučilišta “APEIRON”:

Organizacione jedinice za logistiku:
 • Rektorat
 • Stručne službe
Funkcionalne organizacione jedinice:
 • Sveučilišna radiotelevizija “APEIRON”
 • Laboratorij za informacijsko – komunikacijske tehnologije i učenje na daljinu
 • Knjižnica
 • Centar za izdavačku djelatnost
 • Centar za profesionalno usmjeravanje
 • Centar za odnose s javnošću
 • Sportski centar Sveučilišta
 • Inovacijski i inkubacijski centar “APEIRON” (u osnivanju)
Teritorijalne organizacione jedinice
 • sjedište ustanove u Banjoj Luci
 • odjeljenje u Bijeljini
 • odjeljenje u Novom Gradu
 • studijski centar u Beogradu

Tipovi edukacije

Panevropski univerzitet organizuje studije kao:
 • Prvi ciklus studija traje tri i četiri godine
 • Magistarski studij drugog ciklusa u trajanju od jedne i dvije godine
 • Doktorski studij trećeg ciklusa u trajanju od tri godine
U programima stručne edukacije Panevropski univerzitet organizuje:
 • Programi cjeloživotnog učenja (ishod svjedodžbe stručnih akademija)
 • Programi stalnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja (ishod svjedodžbe stručnih akademija)

Obrazovne paradigme primijenjene na Sveučilištu:

 • Osmišljen je fleksibilan sustav bolonjskih razina visokog obrazovanja i prijelaza, odnosno skupljanja kreditnih bodova;
 • U oblikovanju studijskih programa primijenjeno je modularno načelo izgradnje kurikuluma uz reinženjering tradicionalnih nastavnih programa i redefiniranje nastavnih planova, čime studenti dobivaju višedimenzionalna znanja, multidisciplinarna znanja i interdisciplinarna znanja;
 • Predmeti zajedničkih temelja osiguravaju razvoj općih generičkih kompetencija učenika paralelno s akademsko-općeobrazovnim, teorijsko-metodološkim, znanstveno-stručnim i stručno-aplikativnim, tj. specijalističke kompetencije;
 • Izgrađeno je integralno bolonjsko sveučilište, orijentirano prema studentu, tzv „Sveučilište usmjereno na studente“ sa sinergijom svih zajedničkih resursa, uključujući obrazovne, tj. obrazovne resurse, odnosno sveučilište koje je ujedno i poslovni, inkubacijski i “karijerni” centar;
 • Uveden je nastavni proces temeljen na modelu integriranog mješovitog studija i učenja (blended learning), koji pretpostavlja sintezu kontaktne nastave, obrazovanja na daljinu i mobilnog obrazovanja, odnosno sintezu različitih oblika izvođenja nastavnih sadržaja i različitih metoda poučavanja. .Preferiraju se suvremeni interaktivni oblici prenošenja znanja kao dijalog i aktivno sudjelovanje učenika u pedagoškim radionicama u kojima učenik otkriva onoliko koliko preuzima od učitelja koji je i predavač i mentor. Primjenjuju se problemsko učenje, simbiotsko učenje i projektno učenje.

 

KONTAKT

 • Bosna i Hercegovina/RS, Banja Luka, Vojvode Pere Krece 13, Pošt. fah 51 Banja Luka 78102
 • TELEPHONEStudentska služba:
  Tel: +387 (0) 51 247 983; +387 (0) 51 247 984
  Faks: +387 (0) 430 891Rektorat & Menadžment:
  Tel: +387 (0)51 247 920;
  Faks: +387 (0)51 247 921

  Radno vrijeme:
  Pon-Pet: 08:21h;
  Sub: 09-18h;

  Odjeljenje Bijeljina:
  Tel: +387 (0)55 225 999
  Faks: +387 (0)55 225 995

  Odjeljenje Novi Grad:
  Tel: +387 (0)52 720 200
  Faks: +387 (0)52 720 202

 • EMAILinfo@apeiron-edu.eu
Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post