Panevropsko sveučilište Apeiron Banja Luka

Paneuropsko sveučilište “APEIRON” svoju misiju temelji na pretpostavci da su društva u regiji jugoistočne i istočne Europe u procesu promjene, reforme i tranzicije u građansko demokratsko društvo, koje karakterizira parlamentarni pluralizam, vladavina zakona, vladavina zakona i tržišna ekonomija kojom dominira privatno vlasništvo. i da su u vremenu tranzicije potrebna nova duboka znanja, novi pogled na svijet i drugačiji pristup ekonomiji, pravnom sustavu, zdravstvu, širenje informacija i stjecanje znanja. U tom okviru, Paneuropsko sveučilište nastoji preuzeti odgovornost odgajatelja.

S sloganom “Škola europskog znanja”, polazeći od iskustava socijalno i ekonomski uspješnih i tehnološki razvijenih zemalja, sveučilište nastoji stvoriti osoblje educirano u multidisciplinarnim područjima s operativnim znanjem i s fokusom na razvoj kreativnog kroz praktične procese učenja. sposobnosti učenika. Naša društvena misija je stoga educirati buduće vođe sposobne stvoriti održivu socijalnu, ekonomsku i tehnološku strategiju države i vrednovati ljudske resurse koji će uspješno osposobiti mladu akademsku generaciju da se suoči sa svojim građanskim i ekonomskim okruženjem i budućim izazovima.

Stoga Sveučilište primjenjuje mentorski sustav poduprt dijalogom koji je osmišljen kao kreativna radionica nastavnog osoblja i autorskog tima s visokim znanstvenim i pedagoškim ugledom, stručnim znanjem i praktičnim iskustvom, sposobnim preuzeti odgovornost za vlastite rezultate i za obrazovanje mlađe generacije. Obrazovanje studenata provodi se primjenom suvremenih standarda u sustavu ocjenjivanja, organizacije studija, didaktičkih metoda i nastavnih planova i programa utemeljenih na najboljim tradicijama američkih visokih učilišta i europskih sveučilišta uz primjenu bolonjskih načela europske reforme visokog obrazovanja.

Definiran je optimalan broj obaveznih kolegija, a studentima je dana sloboda samostalnog odabira izbornih i fakultativnih predmeta u okviru multidisciplinarnih studijskih skupina, tj. paralelno stjecanje kolateralnih znanja i vještina unutar strukovnih akademija, funkcionalnih organizacijskih jedinica i instituta na Sveučilištu (kao što su: Poslovni inkubacijski centar, Centar za upravljanje karijerom, Centar za odnose s javnošću, Izdavački centar, Sveučilišni sportski centar), koji studentima se omogućuje osvajanje sekundarnih “manjih” diploma i neobaveznih kvalifikacija.

Teorijska i praktična znanja i vještine koje studenti stječu tijekom studija osmišljeni su tako da osposobe studente za budući rad u visokotehnološkom okruženju što omogućava studentima da razviju inicijativu, poduzetništvo, sposobnost psihološkog ocjenjivanja i orkestriranja radnih grupa i timova, sposobnost donošenja odluka na vrijeme, sposobnost daljnje cjeloživotno učenje, sposobnost usredotočenja relevantnih informacija u okruženja obilja informacija i onečišćenja informacija, sposobnost obrade višestrukih istovremenih poslova i upravljanja složenim projektima i sposobnost kreativne integracije znanja i prakse iz različitih profesionalnih područja.

Studijski programi:

  • Fakultet poslovne ekonomije
  • Fakultet pravnih znanosti
  • Fakultet informacijskih tehnologija
  • Fakultet sportskih znanosti
  • Fakultet zdravstvenih znanosti
  • Filološki fakultet
  • Fakultet prometnih i prometnih znanosti

Za buduće studente:

Vodič za brucoše

Dokumenti potrebni za upis

Školarina i druge naknade

Adresa: Pre Kreče 13, 78 102 Banja Luka

Tel: +387 (0)51 247 920

Website: http://www.apeiron-uni.eu/

E-mail: info@apeiron-edu.eu

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post