Медицински факултет у Фочи – Универзитет у Источном Сарајеву

  • Почетна

Медицински факултет у Сарајеву је основан 1944. године, као прва високошколска установа у Босни и Херцеговини (БиХ), а континуитет рада је успостављен 1946. године. Народна скупштина Републике Српске 14.09.1992. године доноси Одлуку о издвајању високошколских установа из Универзитета у Сарајеву. Министарство образовања, науке и технологије Републике Српске 15.10.1993. године доноси Одлуку о наставку рада Медицинског факултета у Сарајеву Републике Српске, са сједиштем у Србињу/Фочи. Одлуком Народне скупштине Републике Српске од 29.12.1993. године основан је Универзитет у Сарајеву Републике Српске, као сукцесор Универзитета у Сарајеву. Традицију Медицинског факултета из периода до 1993. године у Републици Српској наставља Медицински факултет Универзитета у Сарајеву Републике Српске, касније Универзитета у Српском Сарајеву, данас Универзитета у Источном Сарајеву са сједиштем у Фочи.

Академске 2000/01. године на Медицинском факултету су Одлуком Научно-наставног вијећа организоване постдипломске магистарске студије „Основи биомедицинских истраживања“ и уписани први студенти другог циклуса студија.

Ради усклађивања са Законом о високом образовању 2007. године Медицински факултет, као правни субјект, брише се из судског регистра и наставља да функционише као организациона јединица Универзитета у Источном Сарајеву. Стоматолошки факултет Универзитета, који такође исте године престаје са радом као правни субјект и наставља са радом као организациона јединица Универзитета, прелази у студијски програм на Медицинском факултету на основу Закључака Колегијума ректората од 11.09.2008. године, Одлуком Управног одбора Универзитета од 26.09.2008. године и Протокола о преузимању лица и имовине од 26.11.2008.

Мисија Медицинског факултета у Фочи је посвећена постизању највиших стандарда у образовању, истраживању и здравственој њези. Факултет треба да буде вођа у побољшању здравља људи кроз образовање вјештих и друштвено одговорних доктора медицине и стоматологије, дипломираних специјалних едукатора и рехабилитатора и дипломираних медицинара. Дугорочни циљеви се односе на очуваће и дисеминацију знања и култивацију критичких интелеката. Толеранција и разноликост су подржане, а глобална питања се истражују и охрабрују. Мисија факултета покрива и посебна подручја наставу, истраживања, медицинке услуге и улогу у друштву.

Образовање високостручних кадрова из области медицине, специјалиста за поједине области, помоћног медицинског особља, те кадрова за специјалну едукацију и рехабилитацију који би својим знањем помогли промоцији и ширењу здравствене културе, здравствене заштите као и модернизацију Републике Српске, Босне и Херцеговине и читавог региона, у оквиру научне области биомедицине.

Визија Факултета је савремена образовна институција у области биомедицине и здравства која је снажан, квалитетан, поуздан и компетентан партнер у школовању квалитетних кадрова, који су врхунски оспособљени да одговоре на све изазове модерне медицине и специјалне едукације и рехабилитације.

Студијски програми:

  • Медицина
  • Стоматологија
  • Здравствена њега
  • Специјална едукација и рехабилитација

Кадар и опрема

Студентски живот

Студентски савез

Универзитет у Источном Сарајеву
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ФОЧА
Студентска 5, 73 300 Фоча,
Република Српска, БиХ,

Телефон: +387 58 210 420
Фаx: +387 58 210 007
Е-маил: office-mf@ues.rs.ba

Веб: http://www.mef.ues.rs.ba/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post