Medicinski fakultet u Foči – Univerzitet u Istočnom Sarajevu

  • Početna

Medicinski fakultet u Sarajevu je osnovan 1944. godine, kao prva visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini (BiH), a kontinuitet rada je uspostavljen 1946. godine. Narodna skupština Republike Srpske 14.09.1992. godine donosi Odluku o izdvajanju visokoškolskih ustanova iz Univerziteta u Sarajevu. Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije Republike Srpske 15.10.1993. godine donosi Odluku o nastavku rada Medicinskog fakulteta u Sarajevu Republike Srpske, sa sjedištem u Srbinju/Foči. Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske od 29.12.1993. godine osnovan je Univerzitet u Sarajevu Republike Srpske, kao sukcesor Univerziteta u Sarajevu. Tradiciju Medicinskog fakulteta iz perioda do 1993. godine u Republici Srpskoj nastavlja Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Republike Srpske, kasnije Univerziteta u Srpskom Sarajevu, danas Univerziteta u Istočnom Sarajevu sa sjedištem u Foči.

Akademske 2000/01. godine na Medicinskom fakultetu su Odlukom Naučno-nastavnog vijeća organizovane postdiplomske magistarske studije „Osnovi biomedicinskih istraživanja“ i upisani prvi studenti drugog ciklusa studija.

Radi usklađivanja sa Zakonom o visokom obrazovanju 2007. godine Medicinski fakultet, kao pravni subjekt, briše se iz sudskog registra i nastavlja da funkcioniše kao organizaciona jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Stomatološki fakultet Univerziteta, koji takođe iste godine prestaje sa radom kao pravni subjekt i nastavlja sa radom kao organizaciona jedinica Univerziteta, prelazi u studijski program na Medicinskom fakultetu na osnovu Zaključaka Kolegijuma rektorata od 11.09.2008. godine, Odlukom Upravnog odbora Univerziteta od 26.09.2008. godine i Protokola o preuzimanju lica i imovine od 26.11.2008.

Misija Medicinskog fakulteta u Foči je posvećena postizanju najviših standarda u obrazovanju, istraživanju i zdravstvenoj njezi. Fakultet treba da bude vođa u poboljšanju zdravlja ljudi kroz obrazovanje vještih i društveno odgovornih doktora medicine i stomatologije, diplomiranih specijalnih edukatora i rehabilitatora i diplomiranih medicinara. Dugoročni ciljevi se odnose na očuvaće i diseminaciju znanja i kultivaciju kritičkih intelekata. Tolerancija i raznolikost su podržane, a globalna pitanja se istražuju i ohrabruju. Misija fakulteta pokriva i posebna područja nastavu, istraživanja, medicinke usluge i ulogu u društvu.

Obrazovanje visokostručnih kadrova iz oblasti medicine, specijalista za pojedine oblasti, pomoćnog medicinskog osoblja, te kadrova za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju koji bi svojim znanjem pomogli promociji i širenju zdravstvene kulture, zdravstvene zaštite kao i modernizaciju Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i čitavog regiona, u okviru naučne oblasti biomedicine.

Vizija Fakulteta je savremena obrazovna institucija u oblasti biomedicine i zdravstva koja je snažan, kvalitetan, pouzdan i kompetentan partner u školovanju kvalitetnih kadrova, koji su vrhunski osposobljeni da odgovore na sve izazove moderne medicine i specijalne edukacije i rehabilitacije.

Studijski programi:

  • Medicina
  • Stomatologija
  • Zdravstvena njega
  • Specijalna edukacija i rehabilitacija

Kadar i oprema

Studentski život

Studentski savez

 

Univerzitet u Istočnom Sarajevu
MEDICINSKI FAKULTET FOČA
Studentska 5, 73 300 Foča,
Republika Srpska, BiH,

Telefon: +387 58 210 420
Fax: +387 58 210 007
E-mail: office-mf@ues.rs.ba

Website: http://www.mef.ues.rs.ba/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post