Техничар друмског саобраћаја

  • Почетна

Трајање образовања: 4 године

Број одјељења: 1

Број ученика: 18

Опис посла:

  • Ученици стичу теоријска и практична знања о моторима и моторним возилима, безбједности и регулисању саобраћаја, организацији услуга превоза путника и терета у унутрашњем и међународном друмском саобраћају.
  • Након завршетка школовања ученик ће бити способан да организује услуге превоза путника или терета у градском, приградском, међуградском и међународном саобраћају, израђује ред вожње, израчунава цијене путничког и теретног превоза, води евиденцију и документацију за отпремничко-шпедитерске послове, врши техничке прегледе, регистрацију и осигурање возила.
  • Може да  ради у саобраћајним предузећима, комуналним установама, предузећима за технички преглед возила, у полицији, шпедицији, ауто школама
  • Своје школовање ученици могу наставити на факултетима
Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post