Геодетски техничар

  • Почетна

Трајање образовања: 4 године

Број одјељења: 1

Број ученика: 18

Опис посла:

  • Геодетски техничари у сарадњи са инжењерима геодезије обављају анализу и мјерења терена након чега се раде планови изградње.
  • Они обављају снимања и мјерења терена (тачке у простору, водене површине, изглед земљишта); учествују у изради планова и карте земљишта; дешифрују фотоснимке терена.
  • Геодетски техничари могу пронаћи запослење у пројектним бироима, катастарским уредима, грађевинским фирмама и слично.
  • Школовање се може наставити на свим факултетима и високим школама.
Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post