Tehničar drumskog prometa

  • Početna

Trajanje obrazovanja: 4 godine

Broj odjeljenja: 1

Broj učenika: 18

Opis posla:

  • Učenici stječu teorijska i praktična znanja o motorima i motornim vozilima, sigurnosti i reguliranju prometa, organizaciji usluga prijevoza putnika i tereta u unutrašnjem i međunarodnom cestovnom prometu.
  • Nakon završetka školovanja učenik će biti sposoban da organizuje usluge prevoza putnika ili tereta u svim vrstama prometa, izrađuje red vožnje, izračunava cijene putničkog i teretnog prevoza, vodi evidenciju i dokumentaciju za otpremničko-špediterske poslove, vrši tehničke preglede, registraciju i osiguranje vozila.
  • Može da  radi u prometnim poduzećima, komunalnim ustanovama, poduzećima za tehnički pregled vozila, u policiji, špediciji, auto školama
  • Svoje školovanje učenici mogu nastaviti na fakultetima
Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post