Tehničar drumskog saobraćaja

  • Početna

Trajanje obrazovanja: 4 godine

Broj odjeljenja: 1

Broj učenika: 18

Opis posla:

  • Učenici stiču teorijska i praktična znanja o motorima i motornim vozilima, bezbjednosti i regulisanju saobraćaja, organizaciji usluga prevoza putnika i tereta u unutrašnjem i međunarodnom drumskom saobraćaju.
  • Nakon završetka školovanja učenik će biti sposoban da organizuje usluge prevoza putnika ili tereta u gradskom, prigradskom, međugradskom i međunarodnom saobraćaju, izrađuje red vožnje, izračunava cijene putničkog i teretnog prevoza, vodi evidenciju i dokumentaciju za otpremničko-špediterske poslove, vrši tehničke preglede, registraciju i osiguranje vozila.
  • Može da  radi u saobraćajnim preduzećima, komunalnim ustanovama, preduzećima za tehnički pregled vozila, u policiji, špediciji, auto školama
  • Svoje školovanje učenici mogu nastaviti na fakultetima
Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post