Еколошка, информатичка, секција за хуманитарни рад

  • Почетна

Еко секција намјењена је свим ученицима наше школе који су еколошки освјештени , воле природу . Еко секција развија осјећај за очување природе и љубав према природи, те омогућује ученицима развијање њихових креативних способности.

Информатичка секција – Познавање рачунара и технологија које све више напредују игра  јако важну улогу у животу данашњих генерација. Да бисте се боље упознали са самим рачунарима, те да бисте пратили технолошки развој,  пуно ће вам помоћи Информатичка секција на којој се упознајете са новим ставрима о којима не стигнете сазнати у току редовне наставе.

Секција за хуманитарни рад – Активности  секције усмјерене су ка томе да  ученици усвајају знања и вјештине које доприносе разумијевању добровољног  рада у заједници,  развоју солидарности, хуманизма, толеранције и емпатије. Посебно је важно  код ученика развити хуманост и хумано дјеловање, те подстицати и охрабривати та понашања.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post