Волонтирај-кредитирај и Секција прве помоћи

  • Почетна

Волонтирај-кредитирај – Циљ секције јесте  пружити прилику младима да у радној средини стекну нова искуства која ће бити од практичног значаја у њиховој професионалној будућности, зараде новац и одлуче о расподјели средстава, а што ће развити њихову одговорност и бригу за друге.

Секција прве помоћи – Указати прву помоћ на мјесту несреће је морална и хумана обавеза. Незгоде се дешавају у свакодневном животу и мјесто догађаја се не може предвидјети. На часовима ове секције ученици стичу основно знање како спасити живот и здравље повријеђених или болесних.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post