ЈУ Пољопривредна и медицинска школа

 • Почетна

ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ

ЈУ Пољопривредна и медицинска школа у Брчком је основана школске 1980./1981. године под називом Средња школа за усмјерено образовање и васпитање, да би  2006. године добила свој данашњи назив. Наставни процес у овој школи се реализира према модуларним ЕУ ВЕТ наставним плановима и програмима (програми за средње стручне школе преузети из земаља Европске уније и прилагођени нашим потребама) што ученицима омогућава стицање неопходних компетенција и признавање диплома како у окружењу тако и шире.

У школи се образују ученици у оквиру 3 подручја рада:

 1. пољопривреда и прерада хране,
 2. здравство и
 3. остале дјелатности.

Осим учионица, лабораторија и информатичког кабинета, те специјализираних простора за извођење практичне наставе, школа посједује и спортску дворану.

Од ове школске године школа располаже с новим, модерно уређеним и савремено опремљеним учионицама и кабинетима неопходним за квалитетну реализацију како теоријске, тако и практичне наставе.

С обзиром да се ради о средњој стручној школи и оспособљавању ученика за тржиште рада, посебан нагласак је на квалитети извођења практичне наставе, али и стицању неопходних знања за наставак образовања у оквиру изабраних струка.

Тренутно се у нашој школи образује 39 одјељења разних занимања и укупно се налази 800 ученика.

У НАШОЈ ШКОЛИ ОБРАЗУЈЕМО СЉЕДЕЋА ЗАНИМАЊА:


ПОЉОПРИВРЕДА И ПРЕРАДА ХРАНЕ:
Пољопривредни техничар
Ветеринарски техничар
Прехрамбени техничар
Цвјећар – вртлар / пекар

ЗДРАВСТВО:
Медицински техничар;
Фармацеутски техничар

ОСТАЛЕ ДЈЕЛАТНОСТИ:
Еколошки техничар
Фризер

 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Поред редовне наставе, у школи се веома успјешно реализирају и изваннаставне активности:

 1. Музичка секција
 2. Цвјећарска секција
 3. Фотографска секција
 4. Новинарска секција
 5. Креативна радионица
 6. Рецитаторско-литерарна
 7. Драмска секција
 8. Хор
 9. Помладак црвеног крста-крижа-полумјесеца
 10. Рукометна секција
 11. Кошаркашка секција
 12. Одбојкашка секција
 13. Ногометна секција
 14. Пројектно-хуманитарна секција
 15. Ритмичка секција
 16. Преводитељска секција-њемачки језик
 17. Spelling Bee
 18. Фризерско-козметичка секција
 19. Информатичка секција
 20. Прва помоћ-здравствена секција
 21. Пројект „ЈА грађанин”
 22. Прехрамбено-технолошка секција

Уз ове наведене изваннаставне активности, наши ученици судјелују и у многобројним такмичењима у којима постижу завидне резултате, затим на фестивалима рада, хуманитарним акцијама и пројектима.

НАЧИН УПИСА

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 • Свједочанства од VI до IX разреда
 • Родни лист (извод из матичне књиге рођених)
 • Дипломе о освојеним мјестима или судјеловању на натјецањима ИЗ ПРЕДМЕТА БИТНИХ ЗА СТРУКУ
 • Остали документи наведени у натјечају.

БОДОВАЊЕ ПРИ УПИСУ

 • Постигнути успјех у задња 4 разреда основне школе X 3 (максимално 60 бодова)
 • Успјех из 5 предмета битних за струку у задња 2 разреда основне школе (матерински језик, биологија, хемија, физика, математика) максимално 40 бодова (оцјена 5 = 4 бода, 4 = 3 бода, 3 = 2 бода, 2 = 1 бод).

У СЛУЧАЈУ ИСТОГ БРОЈА БОДОВА ПО ОСНОВИ ОВИХ КРИТЕРИЈА, БОДУЈЕ СЕ ОСТВАРЕНА ПРОСЈЕЧНА ОЦЈЕНА УСПЈЕХА У ТОКУ ЗАДЊА 4 РАЗРЕДА, ЗАОКРУЖЕНА НА 3 ДЕЦИМАЛНА МЈЕСТА.

Адреса: Васе Пелагића 2, 76100.

ЈУ Пољопривредна и медицинска школа, Брчко Дистрикт БИХ

Е-маил: poljmedskola@gmail.com

Телефон: 049/214-803; 049/232-051

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post