Ekološka, informatička, sekcija za humanitarni rad

  • Početna

Eko sekcija namijenjena je svim učenicima naše škole koji su ekološki osviješteni i vole prirodu. Eko sekcija razvija osjećaj za očuvanje prirode i ljubav prema prirodi, te omogućava učenicima razvijanje njihovih kreativnih sposobnosti.

Informatička sekcija – Poznavanje računara i tehnologija koje sve više napreduju igra  jako važnu ulogu u životu današnjih generacija. Da biste se bolje upoznali sa samim računarima te  pratili tehnološki razvoj, puno će vam pomoći Informatička sekcija koja pruža mogućnost upoznavanja sa novim informacijama koje ne stignete saznati u toku redovne nastave.

Sekcija za humanitarni rad – Aktivnosti sekcije usmjerene su ka tome da učenici usvajaju znanja i vještine koje doprinose razumijevanju dobrovoljnog  rada u zajednici, razvoju solidarnosti, humanizma, tolerancije i empatije. Posebno je važno kod učenika razviti humanost i humano djelovanje te podsticati i ohrabrivati takvo ponašanje.

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post