Ekološka, informatička, sekcija za humanitarni rad

  • Početna

Eko sekcija namjenjena je svim učenicima naše škole koji su ekološki osvješteni, vole prirodu. Eko sekcija razvija osjećaj za očuvanje prirode i ljubav prema prirodi te omogućuje učenicima razvijanje njihovih kreativnih sposobnosti.

Informatička sekcija – Poznavanje računala i tehnologija koje sve više napreduju te imaju jako važnu ulogu u životu današnjih generacija,  da biste se bolje upoznali sa samim računalima  te kako bi  pratili tehnološki razvoj puno će vam pomoći informatička sekcija na kojoj se upoznajete s novim stvarima o kojima ne stignete saznati u tijeku redovne nastave.

Sekcija za humanitarni rad – Aktivnosti sekcije usmjerene su prema tomu da  učenici usvajaju znanja i vještine koje doprinose razumijevanju dobrovoljnog  rada u zajednici,  razvoju solidarnosti, humanizma, tolerancije i empatije. Posebno je važno kod učenika razviti humanost i humano djelovanje te podsticati i ohrabrivati ponašanja.

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post