Filološki fakultet u Banja Luci

Ko smo, gdje se nalazimo i koliko dugo postojimo?

Filološki fakultet jedan je od 17 fakulteta Sveučilišta u Banjoj Luci, čija je glavna djelatnost nastavno-znanstveni i znanstveno-istraživački rad te organiziranje akademskih studija jezika, književnosti i kulture u sva tri ciklusa (osnovni, magistarski i doktorski studij).

Filološki fakultet osnovan je 2009. godine i nastao je izdvajanjem filoloških studijskih programa od Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Zgrada fakulteta nalazi se u Sveučilišnom gradu na adresi Bulevar vojvode Petra Bojovića 1a.

Nastavni proces i znanstveni rad na fakultetu odvijaju se u okviru brojnih znanstvenih područja. Opći studij jezika i književnosti, srpska i strana filologija, kao i kulturologija, osnovna su područja nastavno-istraživačkog rada na Filološkom fakultetu.

Koje studijske programe nudimo?

  • Studijski program srpskog jezika i književnosti;
  • Studijski program engleskog jezika i književnosti;
  • Studijski program njemačkog jezika i književnosti;
  • Studijski program italijanskog jezika i književnosti;
  • Studijski program francuskog jezika i književnosti i latinskog jezika;
  • Studijski program ruskog i srpskog jezika i književnosti.

U okviru ovih studijskih programa izučavaju se srpski, engleski, njemački, talijanski, francuski i ruski. Uz njih, proučavaju se i književnosti i kulture zemalja i naroda u kojima se spomenuti jezici koriste kao materinski jezik.

Na Filološkom fakultetu postoje i predavanja za češki, slovenski i kineski.

U okviru Filološkog fakulteta postoji i Centar za jezike, a Fakultet nudi i tečajeve stranih jezika, koji su dostupni ne samo studentima, već i svim prijateljima Univerziteta u Banjoj Luci.

Zašto je Filološki fakultet jedna od najvažnijih obrazovnih ustanova kada je riječ o području visokog obrazovanja?

Na Filološkom fakultetu stječu se vrijedna znanja iz područja jezika, književnosti i kulture. Kroz obrazovanje na jednom od naših studijskih programa, studenti stječu profesorska zvanja, ali i kompetencije koje su neophodne za mnoge izazove u suvremenom svijetu.

Osnovne stručne kompetencije koje se stječu na našem fakultetu su znanje jezika, književnosti i kultura u nacionalnim i stranim filologijama. Stjecanjem ovog humanističkog i filološkog znanja učenici razvijaju kreativnost, komunikativnost, produktivnost, kritičku svijest kao i druge kvalitete potrebne u obrazovanju i drugim poslovima koji ih čekaju.

Misija

Misija Filološkog fakulteta prvenstveno je obrazovna i znanstvena. Podrazumijeva kontinuiranu nastavno-znanstvenu djelatnost i prijenos filoloških znanja i vještina generacijama učenika. Fakultet između ostalog omogućava ozbiljan znanstvenoistraživački rad i individualno usavršavanje profesora i asistenata.

Konstantno poboljšavajući nastavni i znanstveni rad, kao i organiziranjem na najvišoj znanstvenoj i akademskoj razini, naš fakultet štiti i proučava nacionalne jezične, književne i kulturne vrijednosti. Također, kroz proučavanje najvažnijih svjetskih jezika, književnosti i kultura, cilj Fakulteta je znanstveno i obrazovno sudjelovati u najširem međunarodnom kontekstu.

Koje smo rezultate postigli do sada?

Najznačajniji rezultati nastavnog i znanstvenog rada na Filološkom fakultetu jesu generacije studenata srpskog, engleskog, njemačkog, talijanskog, francuskog i ruskog jezika i književnosti.

Filološki fakultet postoji pod tim nazivom od 2009. godine. Međutim, većina naših studijskih programa ima puno dužu tradiciju, jer su postojali i na Filozofskom fakultetu koji je osnovan 1994. godine.

Naši rezultati su vidljivi i na brojnim znanstvenim skupovima koji se redovito održavaju na fakultetu, u neovisnim i opsežnim izdavačkim aktivnostima, kao i u međunarodnoj suradnji s brojnim europskim sveučilištima.

U okviru regionalnih i europskih projekata za naše studente, nastavnike i suradnike realizirana je mogućnost stipendiranja, razmjene, studijskog boravka i usavršavanja na partnerskim sveučilištima i fakultetima. Ova je prilika prije svega zahvaljujući poznavanju i proučavanju svjetskih jezika, književnosti i kultura, vrlo važna i dostupna našem fakultetu.

Po čemu se razlikujemo?

Filološki fakultet razlikuje se obrazovnim profilima naših diplomiranih studenata, specifičnostima studiranja, ali i važnosti i uloge naših alumnija u današnjem društvu, kulturi i obrazovanju.

Filologija je područje koje uključuje sustavno, nastavno i znanstveno proučavanje jezika, književnosti i kultura. Opći filološki studiji, kao i pojedine nacionalne filologije, doprinose našem fakultetu kao specifičnom i “pomalo različitom” izboru za one koji se žele posvetiti tim područjima znanja i stvaranja.

Studiranje na Filološkom fakultetu čini specifično širok raspon područja i disciplina u kojima se zajednički zalažemo. Znanstveni pristup učenju jezika, interpretaciji književnosti, proučavanju kultura i stjecanju nastavnih i drugih kreativnih vještina najvažniji su aspekti, ali i specifičnosti studiranja na našem fakultetu.

Prema svom odlaznom obrazovnom profilu, alumni našeg fakulteta u prvom redu su profesori srpskog, engleskog, njemačkog, talijanskog, francuskog i ruskog jezika i književnosti, ali je raspon njihovih zanimanja izuzetno širok. U Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini danas obavljaju važne i odgovorne društvene zadatke, od obrazovnih i kulturnih, preko naučnih i istraživačkih, pa sve do upravljačkih i političkih.

Vizija

Filologija na našem sveučilištu nema dugu tradiciju visokog obrazovanja, ali već ima značajne i vidljive rezultate. Oni se ogledaju prvenstveno u uspostavljanju nastavno-znanstvenog procesa u sva tri ciklusa izučavanja ove znanstvene discipline (osnovni, magistarski i doktorski studij), u uspostavljanju kvalitetnog okruženja i preduvjeta za znanstvena istraživanja (biblioteka, znanstvene publikacije i baze podataka, znanstveni skupovi), kao te u uspostavljanju međunarodne i međuuniverzitetske suradnje.

Čemu težimo?

Filološki fakultet nastoji dalje razvijati uspostavljene nastavno-znanstvene i znanstveno-istraživačke kapacitete kako bi sljedećim naraštajima ostavio kvalitetan i funkcionalan, nacionalno odgovoran i međunarodno priznat i umrežen sustav studiranja filoloških studija.

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
78000 Banja Luka
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Telefon: + 387 (0) 51 34 01 20
Faks: + 387 (0) 51 34 01 45
E-mail: info@flf.unibl.org

Website: https://www.flf.unibl.org/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post