Filološki fakultet u Banja Luci

  • Početna

OPĆE INFORMACIJE

Tko smo, gdje smo i koliko dugo postojimo?

Filološki fakultet jedan je od 17 fakulteta Sveučilišta u Banjoj Luci, čija je osnovna djelatnost nastavno-znanstveni i znanstveno-istraživački rad i organiziranje akademskih studija jezika, književnosti i kulture na sva tri ciklusa (osnovni, magistarski i doktorski studij). ).

Filološki fakultet osnovan je 2009. godine, a nastao je izdvajanjem filoloških studijskih programa iz sastava Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Banjoj Luci. Zgrada Fakulteta nalazi se u Sveučilišnom gradu na adresi Bulevar vojvode Petra Bojovića 1a.

Nastavni proces i znanstveni rad na fakultetu odvija se u okviru niza znanstvenih polja. Opći studiji jezika i književnosti, srpska i strana filologija te kulturalni studiji temeljna su područja nastavnog i znanstvenog rada na Filološkom fakultetu.

Koje osnovne studijske programe nudimo?

U okviru ovih studijskih programa izučavaju se srpski, engleski, nemački, italijanski, francuski i ruski jezik. Uz njih se proučavaju i književnost i kultura zemalja i naroda kojima su navedeni jezici maternji.

Na Filološkom fakultetu postoje i lektorati za češki, slovenski i kineski jezik.

U sklopu Filološkog fakulteta djeluje i Centar za jezike, a Fakultet nudi i tečajeve stranih jezika koji su dostupni ne samo studentima već i svim prijateljima Sveučilišta u Banjoj Luci.

Zašto je Filološki fakultet jedna od najvažnijih obrazovnih institucija kada je riječ o području visokog obrazovanja?

Na Filološkom fakultetu stječu se vrijedna znanja iz područja jezika, književnosti i kulture. Studiranjem na jednom od naših studijskih programa studenti stječu profesorska zvanja, ali i niz kompetencija koje su im neophodne za suočavanje s brojnim izazovima u suvremenom svijetu.

Osnovne nastavne kompetencije koje se stječu na našem fakultetu su poznavanje jezika, književnosti i kultura u okviru domaćih i stranih filologija. Stjecanjem ovih humanističkih i filoloških znanja učenici razvijaju kreativnost, komunikativnost, produktivnost, kritičku svijest kao i druge kvalitete potrebne u obrazovanju i drugim poslovima koji ih očekuju.

Misija

Misija Filološkog fakulteta prvenstveno je obrazovna i znanstvena. Podrazumijeva kontinuiranu nastavno-znanstvenu djelatnost i prenošenje filoloških znanja i vještina generacijama studenata. Fakultet, između ostalog, omogućuje ozbiljan znanstvenoistraživački rad i individualno usavršavanje profesora i asistenata.

Stalnim unapređivanjem nastavnog i znanstvenog rada, te organiziranjem na najvišoj znanstvenoj i akademskoj razini, naš fakultet štiti i proučava nacionalne jezične, književne i kulturne vrijednosti. Isto tako, kroz studije najvažnijih svjetskih jezika, književnosti i kultura, Fakultet ima za cilj znanstveno i obrazovno sudjelovanje u najširem međunarodnom kontekstu.

Kakve smo rezultate do sada postigli?

Najznačajniji rezultat nastavnog i znanstvenog rada na Filološkom fakultetu su generacije studenata srpskog, engleskog, njemačkog, talijanskog, francuskog i ruskog jezika i književnosti.

Pod tim nazivom Filološki fakultet postoji od 2009. godine. No, većina naših studijskih programa ima mnogo dužu tradiciju, jer su postojali iu sklopu Filozofskog fakulteta koji je osnovan 1994. godine.

Naši rezultati vidljivi su iu brojnim znanstvenim skupovima koji se redovito održavaju na fakultetu, u samostalnoj i razgranatoj izdavačkoj djelatnosti, kao iu međunarodnoj suradnji s brojnim europskim sveučilištima.

U sklopu regionalnih i europskih projekata naši studenti, nastavnici i suradnici imaju mogućnost stipendiranja, razmjene, studijskog boravka i usavršavanja na partnerskim sveučilištima i fakultetima. Ova mogućnost je, prije svega, zahvaljujući poznavanju i proučavanju svjetskih jezika, književnosti i kultura, vrlo važna i dostupna našem fakultetu.

Što nas čini drugačijima?

Filološki fakultet drugačijim čine obrazovni profili naših maturanata, specifičnosti studija, ali i značaj i uloga naših bivših studenata u današnjem društvu, kulturi i obrazovanju.

Filologija je područje koje uključuje sustavno, obrazovno i znanstveno proučavanje jezika, književnosti i kultura. Opći filološki studiji kao i pojedine nacionalne filologije doprinose da naš fakultet bude specifičan i „ponešto drugačiji“ izbor za one koji se žele posvetiti ovim područjima znanja i stvaranja.

Specifičnost studiranja na Filološkom fakultetu čini širok spektar područja i disciplina kojima smo zajednički posvećeni. Znanstveni pristup učenju jezika, tumačenje književnosti, proučavanje kultura te stjecanje nastavnih i drugih kreativnih vještina najvažniji su aspekti, ali i specifičnosti studiranja na našem fakultetu.

Alumni našeg fakulteta, prema izlaznom obrazovnom profilu, prvenstveno su profesori srpskog, engleskog, nemačkog, italijanskog, francuskog i ruskog jezika i književnosti, ali je spektar njihovih zanimanja izuzetno širok. U Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini danas obavljaju važne i odgovorne društvene poslove, od prosvjetnih i kulturnih, preko znanstveno-istraživačkih, do upravljačkih i političkih.

Vizija

Filologija na našem sveučilištu nema dugu tradiciju visokog obrazovanja, ali već ima značajne i vidljive rezultate. One se prvenstveno ogledaju u uspostavi nastavno-znanstvenog procesa u sva tri ciklusa studija ove znanstvene discipline (osnovni, magistarski i doktorski studij), u uspostavi kvalitetnog okruženja i preduvjeta za znanstvenoistraživački rad (knjižnica, znanstvene publikacije i baze podataka, znanstveni skupovi), kao i u uspostavljanju međunarodne i međusveučilišne suradnje.

Ono čemu težimo?

Filološki fakultet nastoji i dalje razvijati izgrađene nastavno-znanstvene i znanstveno-istraživačke kapacitete, kako bi budućim generacijama ostavio kvalitetan i funkcionalan, nacionalno odgovoran te međunarodno priznat i umrežen sustav filoloških studija.

 

BROŠURE I INFORMATORI:

Informator za prijemni ispit 2022/23

Vodič za brucoše

Romantistika 

Anglistika

Rusistika

 

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
78000 Banja Luka
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Telefon: + 387 (0) 51 34 01 20
Faks: + 387 (0) 51 34 01 45
E-mail: info@flf.unibl.org

Website: https://www.flf.unibl.org/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post