Ekonomski fakultet Brčko – Univerzitet Istočno Sarajevo

  • Početna

Grad Brčko ima vrlo dugu tradiciju ekonomskog obrazovanja. U drugoj polovici 19. stoljeća ispisane su dvije značajne stranice u povijesti školstva u Brčkom. Jedna je posvećena osnivanju prve osnovne škole, a druga prvoj trgovačkoj školi u Brčkom, koja je počela s radom školske 1883/84. godine, dakle prije više od 120 godina. Trgovačka škola nije bila prva takve vrste samo u Brčkom, već iu cijeloj Bosni i Hercegovini. Imala je veliku ulogu u razvoju trgovine u Brčkom, Bosanskoj Posavini i Semberiji. Bila je to škola regionalnog karaktera koja je bila preteča kasnijeg višeg i visokog obrazovanja u Brčkom. Po završetku Prvog svjetskog rata u Brčkom dolazi do reforme školstva u kojoj se, nakon skoro 40 godina rada, ukida Trgovačka škola, a umjesto nje osniva Niža gimnazija. Otvaranje Niže gimnazije Brčak je dočekao s oduševljenjem, a s velikim nezadovoljstvom i gorčinom dočekano je ukidanje Trgovačke škole. Brčaci su bili beskompromisni u nastojanju da se obrazovanje za trgovačku strukturu mora nastaviti. Zbog toga su tražili da se umjesto Trgovačke škole osnuje Trgovačka akademija. Međutim, tadašnje Ministarstvo trgovine i industrije Kraljevine Jugoslavije bilo je protiv toga. Pored ovih suprotstavljanja, organizirana i dobro osmišljena borba Brčaka koju su vodili načelnik Luka Eldupović i potpredsjednik Mehmedalija Edhemović, potpomognuti Ahmedom Borićem iz Odsjeka Ministarstva trgovine Kraljevine Jugoslavije u Bosni i Hercegovini god. Sarajevo, završila je uspješno. Tako je u Brčkom 6. rujna 1923. godine započela s radom Trgovačka akademija. U dogovoru s Odjeljenjem za prosvjetu Pokrajinske uprave BiH, nastavu su preuzeli djelatnici Niže gimnazije s ravnateljem dr. Vasom Zrnićem. Ovaj je kadar predavao sljedeće tri godine, a potom je za novog ravnatelja imenovan Franjo Pavlović.

Veselje Brčaka u odnosu na Trgovačku akademiju trajalo je samo 6 godina, jer je 1930. Državna trgovačka akademija preseljena iz Brčkog u Banju Luku (iz Drinske u Vrbasku banovinu). Ovom odlukom ministra trgovine i industrije Kraljevine Jugoslavije od 25. kolovoza 1930. nije pogođeno samo Brčko nego i cijela bosanska Posavina i Semberija. Zahtjevi rukovodstva općinskih i trgovačkih komora Brčko, Bijeljina, Bosanski Šamac i Gradačac da se Trgovačka škola vrati u Brčko trajali su do 1939. godine. Tada je u Brčkom ponovno otvorena Državna trgovačka akademija, koja je radila i u Drugom svjetskom ratu, a nastavila s radom i nakon rata. Školske godine 1950/51. 1958./59. Trgovačka akademija dobiva naziv Srednja ekonomska škola. Promijenio sam ime u Ekonomsku školu u Brčkom. Od tada do uspostave Brčko distrikta BiH škola je doživjela nekoliko promjena, od promjene naziva do promjene profila obrazovanja. Sa 1404 učenika raspoređenih u 51 odjeljenje, u deset zanimanja, Ekonomska škola danas radi u izuzetno dobrim uvjetima.

Važan korak u unapređenju ekonomskog obrazovanja u Brčkom bilo je otvaranje Više ekonomske i komercijalne škole (VEKŠ) 1961. godine, čime je samo Brčko, ali i šira regija, dobilo vrlo značajne kadrove za privredu i druge djelatnosti. Školu je od osnutka do prerastanja u Ekonomski fakultet pohađalo oko 3000 redovitih i 9000 izvanrednih studenata, a diplomiralo je 4500 studenata. Dana 23. rujna 1976. godine tri vijeća Skupštine općine Brčko jednoglasno su donijela odluku o osnivanju Ekonomskog fakulteta u Brčkom, koji je do 1992. godine djelovao u sastavu Sveučilišta u Tuzli. Godine 1992. osnovan je Ekonomski fakultet u Tuzli, a Ekonomski fakultet u Brčkom nastavio je s radom u okviru Univerziteta u Srpskom Sarajevu. Od 1976. do 1989. godine na fakultetu je organiziran studij Poslovne ekonomije. Racionalizacijom obrazovanja u BiH 1988. godine Ekonomski fakultet u Brčkom mijenja nastavni plan i program i organizira ekonomski studij pod nazivom Upravljanje poslovnim procesima – jedini takav studij u BiH. U skladu sa svjetskim trendovima i projektiranim potrebama, Ekonomski fakultet Brčko je od akademske 2000/2001. organizirala studij u tri smjera: 1. Računovodstvo i financije, 2. Menadžment i 3. Poslovna informatika.

U akademskoj godini 2004./2005. Ekonomski fakultet u Brčkom je 2007. godine započeo s organiziranjem poslijediplomskih studija iz sljedećih smjerova: 1. Menadžment u računovodstvu i reviziji i 2. Menadžment i poduzetništvo.U akademskoj 2007./2008. Ekonomski fakultet Brčko je 2008. godine počeo primjenjivati ​​standarde Bolonjskog procesa. Predmeti se ocjenjuju prema Europskom sustavu prikupljanja i prijenosa bodova (ECTS). Sustav je usmjeren na studenta i temelji se na opterećenju studenta u procesu ostvarivanja ciljeva programa i postignutih rezultata učenja i stečenih sposobnosti. Od akademske godine 2011./2012. 2008. godine upisuje postdiplomski magistarski studij na Ekonomskom fakultetu u Brčkom. Magistarski studij organiziran je u tri studijska programa: 1. Ekonomsko planiranje i razvoj, 2. Marketing i menadžment i 3. Financijski i bankarski menadžment.

Nagli razvoj ekonomske znanosti nametnuo je stalno usavršavanje i razvoj nastavnih planova i programa. Ekonomski fakultet Brčko je vrlo često mijenjao, usavršavao i razvijao ne samo nastavne sadržaje pojedinih predmeta, već i nastavne planove i programe u cjelini. Nastava se odvijala dvosemestralno, a propisani oblici nastave odvijali su se u obliku predavanja, vježbi, grupnih i individualnih konzultacija. Posljednjih godina, uvođenjem bolonjskih načela u nastavu, nastava se organizira jednosemestralno, a ovisno o broju sati predavanja i vježbi određen je broj ECTS bodova za svaki predmet. Stalni razvoj i usavršavanje nastavnih planova i programa zahtijevao je česte promjene u sastavu nastavnog kadra. Posljednja modernizacija Preddiplomskog kurikuluma provedena je 2018. godine, tako da od akademske godine 2019./2020. 2008. godine studira ekonomiju, s dva smjera:

I Računovodstvo i financije
II Menadžment

Cilj studijskog programa Ekonomija je obrazovanje stručnjaka iz užih znanstvenih područja unutar znanstvenog polja Ekonomija. Polazeći od temeljnog cilja, studijski program koncipiran je na način da studentima omogućuje stjecanje znanja kako iz temeljnih znanstvenih i nastavnih ekonomskih disciplina, tako i iz znanstvenih i nastavnih disciplina obuhvaćenih sintagmom “primijenjena ekonomija”. Studenti se tijekom studija potiču na traženje i razvoj vlastitog karijernog puta, što je omogućeno izborom kolegija i skupa obveznih i izbornih predmeta.

Za buduće studente:

 

 

Studentska 11, 76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine

049 234 931

 

Dekan Fakulteta – Prof.dr Lazar Radovanović

lazar.radovanovic@efb.ues.rs.ba

lazar.radovanovic.efb@gmail.com

 

Prodekan za nastavu– Prof. dr Lejla Terzić

lejla.terzic@efb.ues.rs.ba

lejla.terzic.efb@gmail.com

http://www.efb.ues.rs.ba/

studentska.sluzba@efb.ues.rs.ba

sekretarijat@efb.ues.rs.ba

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post