Ekonomski fakultet Brčko – Univerzitet Istočno Sarajevo

  • Početna

Grad Brčko ima veoma dugu tradiciju ekonomskog obrazovanja. U drugoj polovini 19. vijeka ispisane su dvije značajne stranice u istoriji obrazovanja u Brčkom. Jedna je posvećena osnivanju prve osnovne škole, a druga prvoj trgovačkoj školi u Brčkom, koja je počela s radom školske 1883/84. godine, dakle prije više od 120 godina. Trgovačka škola nijebila prva ove vrstesamo u Brčkom, nego i u cijeloj BiH. Ona je odigrala ogromnu ulogu u razvoju trgovine u Brčkom, Bosanskoj Posavini i Semberiji. Bila je to škola regionalnog karaktera koja je preteča kasnijeg višeg i visokog obrazovanja u Brčkom. Poslije završetka  Prvog svjetskog rata u Brčkom dolazi do školske reforme u kojoj se, poslije skoro 40 godina rada, Trgovačka škola zatvara, a umjesto nje se osniva Niža gimnazija. Otvaranje Niže gimnazije naišlo je na oduševljenje Brčaka, a ukidanje Trgovačke škole dočekano je sa velikim nezadovoljstvom i gorčinom. Brčaci su bili beskompromisni u nastojanjima da se obrazovanje za trgovinsku strukturu mora nastaviti. Zato su umjesto Trgovačke škole tražili osnivanje Trgovačke akademije. Međutim,  tadašnje Ministarstvo trgovine i industrije Kraljevine Jugoslavije bilo je protiv. Pored ovih protivljenja, organizovanai dobro osmišljena borba Brčaka s predsjednikom opštine Lukom Eldupovićem i potpredsjednikom Mehmedalijom Edhemovićem na čelu, potpomognutim od Ahmeda Borića iz Odjeljenja Ministarstva trgovine Kraljevine Jugoslavije u BiH u Sarajevu, okončana je uspješno. Tako je u Brčkom, 6. septembra 1923. godine počela s radom Trgovačka akademija. Nastavu je u sporazumu s Prosvjetnim odjeljenjem Pokrajinske uprave BiH preuzelo osoblje Niže gimnazije sa direktorom dr Vasom Zrnićem. Ovo osoblje izvodilo je nastavu naredne tri godine, a zatim je za novog direktora postavljen Franjo Pavlović.

Radost Brčaka u vezi s Trgovačkom akademijom trajala je samo 6 godina, jer je 1930. godine Državna trgovačka akademija premještena iz Brčkog u Banju Luku (iz Drinske u Vrbasku banovinu). Ovo rješenje ministra trgovine i industrije Kraljevine Jugoslavije, od 25. avgusta 1930. godine, pogodilo je ne samo Brčko nego i cijelu Bosansku Posavinu i Semberiju. Molbe rukovodstava opštinskih i trgovinskih komora Brčkog, Bijeljine, Bosanskog Šamca i Gradačca da se Trgovačka škola vrati u Brčko trajale su do 1939 godine. Tada je u Brčkom ponovo otvorena Državna trgovačka akademija koja je radila i tokom II svjetskog rata i nastavila s radom poslije rata. Školske 1950/51. godine Trgovačka akademija dobija naziv Srednja ekonomska škola, a 1958/59. mjena ime u Ekonomska škola u Brčkom. Od tada do uspostavljanja Brčko distrikta BiH škola je imala nekoliko promjena, od promjene u imenu do promjene profila obrazovanja. Sa 1.404 učenika raspoređena u 51 odjeljenje, u deset zanimanja, Ekonomskaškola danas radi u izuzetno dobrim uslovima.

Važan korak u unapređenju ekonomskog obrazovanja u Brčkom bilo je otvaranje Više ekonomsko-komercijalnе škole (VEKŠ) 1961. godine, koja je samom Brčkom, kao i široj regiji, dala vrlo značajne kadrove za privredu i druge djelatnosti. Školu je, od njenog osnivanja do prerastanja u Ekonomski fakultet, pohađalo oko 3.000 redovnih i 9.000 vanrednih studenata, a diplomiralo 4.500 studenata. Tri vijeća Skupštine opštine Brčko 23. septembra 1976. godine donijela su, jednoglasno, odluku da se u Brčkom osnuje Ekonomski fakultet koji je do 1992. godine radio u sastavu Univerziteta u Tuzli. 1992. godine u Tuzli se osniva Ekonomski fakultet, a Ekonomski fakultet u Brčkom nastavlja sa radom u okviru Univerziteta u Srpskom Sarajevu. Na fakultetu je od 1976. pa sve do 1989. godine organizovan studij Poslovne ekonomije. Racionalizacijom obrazovanja u BiH 1988. godine, na Ekonomskom fakultetu u Brčkom je došlo do izmjena nastavnog plana i programa, i organizovanja ekonomskog studija pod nazivom Upravljanje poslovnim procesima – jedinog takvog usmjerenja u BiH. U skladu sa globalnim tendencijama i projektovanim potrebama Ekonomski fakultet Brčko je, od akademske 2000/2001. godine organizovao studij na tri smjera: 1. Računovodstvo i finansije, 2. Menadžment i  3. Poslovna informatika.

U akademskoj 2004/2005. godini na Ekonomskom fakultetu Brčko pristupilo se organizovanju postdiplomskog studija na sljedećim smjerovima: 1. Menadžment u računovodstvu i reviziji i 2. Menadžment i preduzetništvo.U akademskoj 2007/2008. godini Ekonomski fakultet Brčko počinje sa primjenom standarda Bolonjskog procesa. Predmeti su bodovani po evropskom sistemu prikupljanja i prenosa bodova (ECTS). Sistem je orijentisan prema studentima i zasniva se na opterećenju studenta u procesu realizacije ciljeva programa i postignutim rezultatima učenja i stečenim sposobnostima. Od akademske 2011/2012. godine na Ekonomskom fakultetu Brčko je započeo poslijediplomski master studij. Master studij je organizovan na tri studijska programa: 1. Ekonomsko planiranje i razvoj, 2. Marketing i menadžment i 3. Finansijski i bankarski menadžment.

Ubrzan razvoj ekonomske nauke, nametao je stalno usavršavanje i razvoj nastavnih planova i programa. Ekonomski fakultet Brčko je vrlo često, mijenjao, poboljšavao i razvijao ne samo nastavne sadržaje pojedinih predmeta, nego i nastavne planove i programe u cjelini. Nastava je bila organizovana dvosemestralno, sa predviđenim oblicima nastave koji su se odvijali u formi predavanja, vježbi, grupnih i pojedinačnih konsultacija. Poslednjih godina, uvođenjem Bolonjskih principa u nastavni proces, nastava je organizovana jednosemestralno, a zavisno od fonda časova predavanja i vježbi, određen je broj ECTS bodova za svaki nastavni predmet. Stalni razvoj i usavršavanje nastavnih planova i programa zahtijevao je i česte izmjene u sastavu nastavnog osoblja. Najnovija modernizacija Nastavnog plana i programa dodiplomskog studija izvršena je 2018. godine, tako da se od akademske 2019/2020. godine realizuje studij Ekonomije, sa dva usmjerenja:

I Računovodstvo i finansije
II Menadžment

Cilj studijskog programa Ekonomija je obrazovanje stručnjaka iz užih naučnih oblasti u okviru naučnog polja Ekonomija. Polazeći od osnovnog cilja, studijski program je koncipiran tako da studentima omogućava sticanje znanja kako iz fundamentalnih naučno-nastavnih ekonomskih disciplina, tako i iz naučno-nastavnih disciplina obuhvaćenih sintagmom „primijenjena ekonomija“. Studenti se tokom studija podstiču ka traženju i razvijanju sopstvenog karijernog puta, što im je omogućeno kroz izbor smjera i skupa obaveznih i izbornih predmeta.

Za buduće studente:

 

 

Studentska 11, 76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine

049 234 931

 

Dekan Fakulteta – Prof.dr Lazar Radovanović

lazar.radovanovic@efb.ues.rs.ba

lazar.radovanovic.efb@gmail.com

 

Prodekan za nastavu– Prof. dr Lejla Terzić

lejla.terzic@efb.ues.rs.ba

lejla.terzic.efb@gmail.com

http://www.efb.ues.rs.ba/

studentska.sluzba@efb.ues.rs.ba

sekretarijat@efb.ues.rs.ba

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post