Ekonomski fakultet Brčko – Univerzitet Istočno Sarajevo

Grad Brčko ima veoma dugu tradiciju ekonomskog obrazovanja. U drugoj polovini 19. vijeka ispisane su dvije značajne stranice u istoriji obrazovanja u Brčkom. Jedna je posvećena osnivanju prve osnovne škole, a druga prvoj trgovačkoj školi u Brčkom, koja je počela s radom školske 1883/84. godine, dakle prije više od 120 godina. Trgovačka škola nije bila prva ove vrste samo u Brčkom, nego i u cijeloj BiH. Ona je odigrala ogromnu ulogu u razvoju trgovine u Brčkom, Bosanskoj Posavini i Semberiji. Bila je to škola regionalnog karaktera koja je preteča kasnijeg višeg i visokog obrazovanja u Brčkom.

Poslije završetka Prvog svjetskog rata u Brčkom dolazi do školske reforme u kojoj se, poslije skoro 40 godina rada, Trgovačka škola zatvara, a umjesto nje se osniva Niža gimnazija. Otvaranje Niže gimnazije naišlo je na oduševljenje Brčaka, a ukidanje Trgovačke škole dočekano je sa velikim nezadovoljstvom i gorčinom. Brčaci su bili beskompromisni u nastojanjima da se obrazovanje za trgovinsku strukturu mora nastaviti. Zato su umjesto Trgovačke škole tražili osnivanje Trgovačke akademije. Međutim, tadašnje Ministarstvo trgovine i industrije Kraljevine Jugoslavije bilo je protiv. I pored ovih protivljenja, organizovana i dobro osmišljena borba Brčaka s predsjednikom opštine Lukom Eldupovićem i potpredsjednikom Mehmedalijom Edhemovićem na čelu, potpomognutim od Ahmeda Borića iz Odjeljenja Ministarstva trgovine Kraljevine Jugoslavije u BiH u Sarajevu, okončana je uspješno. Tako je u Brčkom, 6. septembra 1923. godine počela s radom Trgovačka akademija. Nastavu je u sporazumu s Prosvjetnim odjeljenjem Pokrajinske uprave BiH preuzelo osoblje Niže gimnazije sa direktorom dr Vasom Zrnićem. Ovo osoblje izvodilo je nastavu naredne tri godine, a zatim je za novog direktora postavljen Franjo Pavlović.

Radost Brčaka u vezi s Trgovačkom akademijom trajala je samo 6 godina, jer je 1930. godine Državna trgovačka akademija premještena iz Brčkog u Banju Luku (iz Drinske u Vrbasku banovinu). Ovo rješenje ministra trgovine i industrije Kraljevine Jugoslavije, od 25. avgusta 1930. godine, pogodilo je ne samo Brčko nego i cijelu Bosansku Posavinu i Semberiju.

Molbe rukovodstava opštinskih i trgovinskih komora Brčkog, Bijeljine, Bosanskog Šamca i Gradačca da se Trgovačka škola vrati u Brčko trajale su do 1939 godine. Tada je u Brčkom ponovo otvorena Državna trgovačka akademija koja je radila i tokom II svjetskog rata i nastavila s radom poslije rata.

Školske 1950/51. godine Trgovačka akademija dobija naziv Srednja ekonomska škola, a 1958/59. menja ime u Ekonomska škola u Brčkom. Od tada do uspostavljanja Brčko distrikta BiH škola je imala nekoliko promjena, od promjene u imenu do promjene profila obrazovanja. Sa 1.404 učenika raspoređena u 51 odjeljenje, u deset zanimanja, Ekonomska škola danas radi u izuzetno dobrim uslovima.

Važan korak u unapređenju ekonomskog obrazovanja u Brčkom bilo je otvaranje Više ekonomsko-komercijalnе škole (VEKŠ) 1961. godine, koja je samom Brčkom, kao i široj regiji, dala vrlo značajne kadrove za privredu i druge djelatnosti. Školu je, od njenog osnivanja do prerastanja u Ekonomski fakultet, pohađalo oko 3.000 redovnih i 9.000 vanrednih studenata, a diplomiralo 4.500 studenata.

Tri vijeća Skupštine opštine Brčko 23. septembra 1976. godine donijela su, jednoglasno, odluku da se u Brčkom osnuje Ekonomski fakultet koji je do 1992. godine radio u sastavu Univerziteta u Tuzli. 1992. godine u Tuzli se osniva Ekonomski fakultet, a Ekonomski fakultet u Brčkom nastavlja sa radom u okviru Univerziteta u Srpskom Sarajevu.

Na fakultetu je od 1976. pa sve do 1989. godine organizovan studij Poslovne ekonomije. Racionalizacijom obrazovanja u BiH 1988. godine, na Ekonomskom fakultetu u Brčkom je došlo do izmjena nastavnog plana i programa, i organizovanja ekonomskog studija pod nazivom Upravljanje poslovnim procesima – jedinog takvog usmjerenja u BiH. Školske 2000/01. godine na fakultetu su usvojeni novi nastavni planovi i programi, i organizovana je nastava na tri smjera:

I Računovodstvo i finansije
II Poslovna informatika
III Menadžment

Za buduće studente:

 

 

Studentska 11, 76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine

049 234 931

Dekan Fakulteta – Dr Lazar Radovanović

 lazar.radovanovic@efb.ues.rs.ba

Prodekan za nastavu – Dr Renata Lučić

renata.lucic@efb.ues.rs.ba

Sekretar Fakulteta – Vesna Simić

sekretarijat@efb.ues.rs.ba

http://www.efb.ues.rs.ba/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post