Свијет рада

  • Почетна

Ставови о раду и радне навике стичу се рано. Свуда око нас људи нешто раде. Родитељи односом према свом и другим пословима формирају нашу слику о свијету рада. Наставници у школи утичу на наше представе о појединим областима људског дјеловања, док нас преко медија засипају информацијама о личностима из различитих професија.

За доношење ваљане професионалне одлуке потребно је прво добро проучити које нам све могућности стоје на располагању. Свијет рада се не може свести само на познавање занимања и њихових карактеристика. Веома је важно познавање токова на тржишту рада, што значи да је приликом доношења одлуке о избору занимања потребно знати и да ли се са занимањем за које смо се одлучили можемо брзо и лако запослити.

Прије него што коначно одлучите којим послом желите да се бавите добро размислите и о томе траже ли се у средини у којој планирате да радите људи са занимањем које вас интересује? Колике су зараде на типичним пословима тог занимања? Хоћете ли имати могућности за додатну зараду и слично.

Запослење можемо дефинисати као позитивно стање радне мотивације и позитивностање у смислу психолошке добробити појединца.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post