Studiranje u Zenici

Univerzitet u Zenici

Historija visokog školstva u Zenici počinje 1959. godine kada je osnovana Visoka tehnička škola metalurške struke. U toku 1959. i 1960. godine intenzivno se radilo na osnivanju fakulteta, a odlukom Narodnog odbora Sreza Zenica i potvrdom ove odluke od strane Izvršnog viijeća NRBiH 1961. godine Visoka tehnička škola prerasta u Metalurški fakultet u Zenici u […]
View more