Академија драмских умјетности Универзитет у Тузли

Академија драмских умјетности (позориште, филм, радио и ТВ) Универзитета у Тузли основана је Одлуком Скупштине Тузланског кантона 28.12.1998.године.

На Академији су, у оквиру првог циклуса студија, активна два студијска програма: студијски програм Глума и студијски програм Продукција.

Од академске 2007/2008. године упис на студијске програме врши се бијенално тако да се сваке године наизмјенично прима по једна класа Глуме односно класа Продукције.

Од академске 2012/2013. године у оквиру другог циклуса студија активан је студијски програм Глума, а од академске 2013/2014. отворен је и студијски програм Продукција.

Закључно са академском 2017/2018. годином Академију драмских умјетности завршило је 14 класа студијског програма Глума, 9 класа студијског програма Продукција као и 2 класе ванредног студија студијског програма Продукција.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИСтудијски програм Глума: И и ИИ циклус студијаСтудијски програм Продукција: И и ИИ циклус студија

Први циклус студија студијског програма Глума траје 4 године након чега се стиче звање ”БАЦХЕЛОР ГЛУМАЦ”

Први циклус студија студијског програма Продукција траје 4 године након чега се стиче звање ”БАЦХЕЛОР ПРОДУЦЕНТ”

Други циклус студија студијског програма Глума траје једну годину након чега се стиче  звање ”МАГИСТАР УМЈЕТНОСТИ ГЛУМАЦ”

Други циклус студија студијског програма Продукција траје једну годину након чега се стиче  звање ”МАГИСТАР УМЈЕТНОСТИ ПРОДУЦЕНТ”

КАКО СЕ УПИСАТИПОПИС УВЈЕТА – КРИТЕРИЈА ЗА УПИС НА И ЦИКЛУС СТУДИЈА – СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПРОДУКЦИЈА  за академску 2019/2020.

Пријемни испит за И циклус студија студијског програма Продукција траје неколико дана (у зависности од броја кандидата), а састоји се из три дијела:

  1. Квалификациони испит  (Тест са стотину питања по систему а, б, ц, д одговора.)
  2. Рад са кандидатима  (Израда продукционог пројекта – позориште, филм, радио, ТВ, издаваштво,  музичка  продукција…)
  3. Завршни – елиминациони испит  (Разговор кандидата са члановима Комисије и могућност елаборације продукционих  пројеката из области културе и умјетности које нису обрађивали у другом дијелу пријемног испита).

Кандидати који се желе пријавити за приступање пријемном испиту дужни су доставити слиједеће документе:

  1. Свједочанства и Диплома о завршеном средњем образовању (ИВ степен) – оригинал    (за стране држављане обавезна нострификација дипломе)
  2. Родни лист или овјерена копија ЦИПС-а (не старији од 6 мјесеци)
  3. Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци)
  4. Кратка биографија
  5. Пријава за Пријемни испит

 

Академија драмских умјетности (позориште, филм, радио и ТВ) у Тузли

Улица Армије Босне и Херцеговине б.б. –  Универзитетски кампус

75000 Тузла

Босна и Херцеговина

тел/факс ++387/(0)35/27 76 90

Студентска служба – Амира Бајрактаревић – тел: 035/320-864

Веб страница: http://adu.untz.ba/web/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post