Akademija dramskih umjetnosti, Sveučilište u Tuzli

  • Početna

Akademija dramskih umjetnosti (pozorište, film, radio i TV) Univerziteta u Tuzli osnovana je Odlukom Skupštine Tuzlanskog kantona 28. decembra 1998. godine.

U okviru prvog ciklusa studija na Akademiji djeluju dva studijska programa: studijski program Gluma i studijski program Proizvodnja.

Od akademske godine 2007./2008. upis na studijske programe vrši se dvogodišnje, tako da se svake godine naizmenično prihvaća jedan razred glume ili produkcijski razred.

Od akademske 2012/2013. godine u okviru drugog ciklusa studija aktivan je studijski program Gluma, a od akademske 2013/2014. otvoren je i studijski program Produkcija.

Zaključno s akademskom godinom 2017./2018. godine Akademija dramskih umjetnosti završila je 14 razreda studijskog programa Gluma, 9 razreda studijskog programa Proizvodnja kao i 2 razreda izvanrednog studija studijskog programa Proizvodnja.

STUDIJSKI PROGRAMI

Na Akademiji dramskih umjetnosti postoje dva aktivna studijska programa:

Studijski program Gluma: I i II ciklus studija

Studijski program Produkcija: I i II ciklus studija

Prvi ciklus studija studijskog programa Gluma traje 4 godine nakon čega se stječe naziv “BACHELOR ACTOR”

Prvi ciklus studija studijskog programa Produkcija traje 4 godine nakon čega se stječe naziv “BACHELOR PRODUCENT”

Drugi ciklus studij glumačkog programa traje godinu dana, nakon čega se stječe naziv „MASTER OF ART ACTOR“.

Drugi ciklus studija studijskog programa Proizvodnja traje godinu dana nakon čega se stječe naziv “MASTER ART PROIZVODA”

KAKO SE UPISATI

POPIS UVJETA – KRITERIJA ZA UPIS NA I CIKLUS STUDIJA – STUDIJSKI PROGRAM PRODUKCIJA  za akademsku 2019/2020.

Prijemni ispit za prvi ciklus studija na studiju Proizvodnja traje nekoliko dana (ovisno o broju kandidata), a sastoji se od tri dijela:

  1. Kvalifikacijski ispit (Test sa stotinu pitanja prema odgovorima sustava a, b, c, d.)
  2. Rad sa kandidatima  (Razvoj produkcijskih projekata – kazalište, film, radio, TV, izdavačka djelatnost, glazbena produkcija…)
  3. Završni – eliminacioni ispit  (Razgovor kandidata s članovima Povjerenstva i mogućnost izrade produkcijskih projekata u području kulture i umjetnosti koji nisu obuhvaćeni u drugom dijelu prijemnog ispita).

Kandidati koji se žele prijaviti za pristupanje prijemnom ispitu dužni su dostaviti slijedeće dokumente:

  1. Uvjerenja i diplome o završenom srednjem obrazovanju (IV stupanj) – original (za strane državljane obvezna nostrifikacija diplome)
  2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija CIPS-a (ne starija od 6 mjeseci)
  3. Potvrda o državljanstvu (ne starija od 6 mjeseci)
  4. Kratka biografija
  5. Prijava za Prijemni ispit

 

Akademija dramskih umjetnosti (pozorište, film, radio i TV) u Tuzli

Ulica Armije Bosne i Hercegovine b.b. –  Univerzitetski kampus

75000 Tuzla

Bosna i Hercegovina

tel/fax ++387/(0)35/27 76 90

Studentska služba – Amira Bajraktarević – tel: 035/320-864

Website: http://adu.untz.ba/web/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post