Економски факултет Универзитет у Тузли

Традиција економског образовања на простору Сјеверноисточне Босне и Херцеговине присутна је преко 130 година. Током више од 40 година постојања четверогодишњег и 50 година постојања двогодишњег високог образовања, Економски факултет увијек је настојао да његови дипломанти буду оспособљени за обављање различитих послова у области економије и управљања пословним процесима у организацијама. Више од 5000 наших дипломираних студената, укључујући и дипломиране студенте са Више и Високе пословне школе, који раде на различитим радним мјестима својим су радом потврдили да знање које су стекли на Економском факултету представља одличну подлогу за њихов успјешан рад и напредовање. У прилог томе, 145 магистара наука и 42 доктора наука који су своја звања стекли на Економском факултету најбоље доказују да је наставни и научно-истраживачки рад на Факултету на завидном нивоу.

Како је овај дио Босне и Херцеговине познат по развијеној унутарњој и вањској трговини, на некадашњој Вишој економско-комерцијалној школи и касније на Економском факултету у образовном и истраживачком раду посебна пажња се посвећивала техници трговинског пословања и филозофији савременог маркетинга. Рачуноводствена и финансијска функција су исто тако схватане као изузетно важне у поступку управљања пословним процесима, због чега је и у тој области Факултет развио врло интензиван образовни и научно-истраживачки рад, у чему је постигао завидну репутацију у академским и стручним круговима у држави и изван ње. Сталним иновацијама наставних планова и програма Факултет се опредјељује на едуцирање стручњака који се у земљама са развијеном тржишном привредом едуцирају на бизнис школама, школама за пословну администрацију и сличним школама. Желимо да припремимо младог човјека да се може носити са различитим проблемима у пословању предузећа и да може успјешно да управља пословним процесима. У том смислу, Факултет је оријентисан на изучавање менаџмента и његових функција у организацији. Наравно, свјесни смо и значаја образовања и истраживања на пољу економске теорије и политике и зато на студију И и ИИ циклуса нудимо и овај смјер. Захтјеви савременог пословања намећу потребу и за стручњацима из области финансија, банкарства и осигурања, па смо у своју понуду укључили и овај смјер чиме смо заокружили цјелину економског образовања и истраживања у економској науци.

У оквиру Универзитета у Тузли, Факултет интензивно ради на имплементацији болоњских принципа за високо образовање и на осигурању квалитета наставног процеса и научно-истраживачког рада. Наше опредјељење је да се задржи концепт високог образовања у три циклуса 4+1+3, уз паралелно развијање концепта 3+2+3 који креће од трогодишње Високе пословне школе, која је задњом измјеном студијског програма прије пар година промијенила назив у студиј Пословне администрације/Пословне економије.

Оно што представља нашу највећу снагу су кадровски ресурси. Наиме, Факултет властитим наставним особљем у потпуности задовољава наставне потребе више од 1600 тренутно активних студената. Наши наставници и сарадници спремни су да своја теоријска и практична знања пренесу на нове генерације студената који покажу интерес за добивање разноврсних квалификација из области економије и менаџмента. Зато се можемо похвалити чињеницом да су наши студенти редовни добитници највећих универзитетских признања.

За будуће студенте:

Како се уписати?

Уписни материјал

Конкурси и ранг листе

Уписна политика

 

Универзитет у Тузли
Урфета Вејзагића, 8, 75000 Тузла, Босна и Херцеговина

Телефони: +387 35 320 820, 320 821
Факс: +387 35 320 821, 320 825

Е-пошта: ef@untz.ba

Веб страница: http://ef.untz.ba/

 

Predhodni članak Predhodni članak
Noviji članak Noviji članak