Akademija dramskih umjetnosti Univerzitet u Tuzli

  • Početna

Akademija dramskih umjetnosti (pozorište, film, radio i TV) Univerziteta u Tuzli osnovana je Odlukom Skupštine Tuzlanskog kantona 28.12.1998.godine.

Na Akademiji su, u okviru prvog ciklusa studija, aktivna dva studijska programa: studijski program Gluma i studijski program Produkcija.

Od akademske 2007/2008. godine upis na studijske programe vrši se bijenalno tako da se svake godine naizmjenično prima po jedna klasa Glume odnosno klasa Produkcije.

Od akademske 2012/2013. godine u okviru drugog ciklusa studija aktivan je studijski program Gluma, a od akademske 2013/2014. otvoren je i studijski program Produkcija.

Zaključno sa akademskom 2017/2018. godinom Akademiju dramskih umjetnosti završilo je 14 klasa studijskog programa Gluma, 9 klasa studijskog programa Produkcija kao i 2 klase vanrednog studija studijskog programa Produkcija.

STUDIJSKI PROGRAMI

Na Akademiji dramskih umjetnosti aktivna su dva studijska programa:

Studijski program Gluma: I i II ciklus studija

Studijski program Produkcija: I i II ciklus studija

Prvi ciklus studija studijskog programa Gluma traje 4 godine nakon čega se stiče zvanje ”BACHELOR GLUMAC

Prvi ciklus studija studijskog programa Produkcija traje 4 godine nakon čega se stiče zvanje ”BACHELOR PRODUCENT

Drugi ciklus studija studijskog programa Gluma traje jednu godinu nakon čega se stiče  zvanje ”MAGISTAR UMJETNOSTI GLUMAC

Drugi ciklus studija studijskog programa Produkcija traje jednu godinu nakon čega se stiče  zvanje ”MAGISTAR UMJETNOSTI PRODUCENT

KAKO SE UPISATI

POPIS UVJETA – KRITERIJA ZA UPIS NA I CIKLUS STUDIJA – STUDIJSKI PROGRAM PRODUKCIJA  za akademsku 2019/2020.

Prijemni ispit za I ciklus studija studijskog programa Produkcija traje nekoliko dana (u zavisnosti od broja kandidata), a sastoji se iz tri dijela:

  1. Kvalifikacioni ispit  (Test sa stotinu pitanja po sistemu a, b, c, d odgovora.)
  2. Rad sa kandidatima  (Izrada produkcionog projekta – pozorište, film, radio, TV, izdavaštvo,  muzička  produkcija…)
  3. Završni – eliminacioni ispit  (Razgovor kandidata sa članovima Komisije i mogućnost elaboracije produkcionih  projekata iz oblasti kulture i umjetnosti koje nisu obrađivali u drugom dijelu prijemnog ispita).

Kandidati koji se žele prijaviti za pristupanje prijemnom ispitu dužni su dostaviti slijedeće dokumente:

  1. Svjedočanstva i Diploma o završenom srednjem obrazovanju (IV stepen) – original    (za strane državljane obavezna nostrifikacija diplome)
  2. Rodni list ili ovjerena kopija CIPS-a (ne stariji od 6 mjeseci)
  3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
  4. Kratka biografija
  5. Prijava za Prijemni ispit

 

Akademija dramskih umjetnosti (pozorište, film, radio i TV) u Tuzli

Ulica Armije Bosne i Hercegovine b.b. –  Univerzitetski kampus

75000 Tuzla

Bosna i Hercegovina

tel/fax ++387/(0)35/27 76 90

Studentska služba – Amira Bajraktarević – tel: 035/320-864

Website: http://adu.untz.ba/web/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post